Obec Mladý Smolivec

Archiv dokumentů strana 7

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 7.

Usnesení vlády č. 121 ze dne 11.2.2021

Krizové opatření vlády k omezení pohybu osob na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov

Minimální zveřejnění od 11.2.2021 do 27.2.2021

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 18.2.2021

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 18.2.2021 od 18 h v zasedací místnosti Obecního úřadu

Minimální zveřejnění od 11.2.2021 do 18.2.2021

Usnesení vlády č. 48 ze dne 8.2.2021

Částka č. 22/2021 Sb. obsahující usnesení vlády přijaté v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 8.2.2021

Minimální zveřejnění od 09.2.2021 do 25.2.2021

Změna krizového opatření přijatá na jednání vlády dne 8.2.2021

Vládou ČR přijatá změna krizového opatření týkající se provozu maloobchodu a služeb. Zároveň vláda schválila žádost o prodloužení nouzového stavu do 16.3.2021

Minimální zveřejnění od 09.2.2021 do 25.2.2021

Ochranné opatření MZ ČR k překročení státní hranice ČR ze dne 1.2.2021

Mimořádná opatření vydaná na území ČR

Minimální zveřejnění od 02.2.2021 do 18.2.2021

Krizová opatření přijatá na jednání Vlády ČR 28.1.2021 a změna MO MZ ČR

Krizová opatření přijatá na jednání Vlády ČR a změna MO MZ ČR

Minimální zveřejnění od 29.1.2021 do 14.2.2021

Mimořádná opatření SVS č.j.: SVS/2021/013009-G

Nařízení Státní veterinární správy o přijetí mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy na území České republiky

Minimální zveřejnění od 27.1.2021 do 12.2.2021

Dražební vyhláška pro elktronickou dražbu č.j.: 120 EX 38340/12-311

Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

Minimální zveřejnění od 27.1.2021 do 12.2.2021

Rozpočtové opatření č. 01/2021

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 01/2021

Minimální zveřejnění od 25.1.2021 do 10.2.2021

Usnesení vlády č. 21 - 23 ze dne 22.1.2021

Částka Sbírky zákonů č. 11/2021 obsahující usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 22.1.2021

Minimální zveřejnění od 22.1.2021 do 07.2.2021

Usnesení vlády č. 16 a 17 ze dne 18.1.2021

Částka Sbírky zákonů č. 09/2021 obsahující usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 18.1.2021

Minimální zveřejnění od 20.1.2021 do 05.2.2021

Krizová opatření vlády ze dne 18.1.2021

Opatření Vlády ČR v souvislosti s nouzovým stavem

Minimální zveřejnění od 20.1.2021 do 04.2.2021

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: VŽP/149/2021 - Vět

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí vydává Oznámení - Veřejné projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Čížkov

Minimální zveřejnění od 19.1.2021 do 03.3.2021

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 21.1.2021

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 21.1.2021 od 18 h v zasedací místnosti Obecního úřadu

Minimální zveřejnění od 14.1.2021 do 21.1.2021

Usnesení vlády č. 12 ze dne 11.1.2021

Částka Sbírky zákonů č. 07/2021 obsahující usnesení vlády přijaté v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 11.1.2021

Minimální zveřejnění od 12.1.2021 do 28.1.2021

Usnesení vlády č. 9 - 11 ze dne 7.1.2021

Částka Sbírky zákonů č. 06/2021 obsahující usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 7.1.2021

Minimální zveřejnění od 08.1.2021 do 24.1.2021

Krizová opatření Vlády ČR ze 7.1.2021

Přehled přijatých opatření Vlády ČR

Minimální zveřejnění od 08.1.2021 do 24.1.2021

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/171/2021-BaM

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní vydává opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu spis.zn.: MÚ/DOP/5822/20

Minimální zveřejnění od 07.1.2021 do 23.1.2021

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/55/2021-BaM

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní vydává opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu spis.zn.: MÚ/DOP/5895/20

Minimální zveřejnění od 07.1.2021 do 23.1.2021

Usnesení vlády č. 593 - 599 ze dne 23.12.2020

Usnesení vlády

Minimální zveřejnění od 26.12.2020 do 11.1.2021

Prodloužení nouzového stavu, krizová opatření a ochranná opatření MZDR ze dne 23.12.2020

Prodloužení nouzového stavu do 22. ledna 2021 a přijatá související krizová opatření vlády a ochranné opatření ministerstva zdravotnictví

Minimální zveřejnění od 26.12.2020 do 11.1.2021