Obec Mladý Smolivec

Czech POINT

Czech POINT na Obecním úřadu Mladý Smolivec

Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Od 2.ledna 2009 i náš Obecní úřad může na žádost občanů vydávat na počkání ověřené výstupy z veřejných informačních systémů veřejné správy a to v kanceláři Obecního úřadu Mladý Smolivec - evidence obyvatel.

Získat informace můžete z těcho evidencí:
Výpisy z veřejných evidencí:

 • Obchodní rejstřík
 • Živnostenský rejstřík
 • Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:

 • Rejstříku trestů

Ověřené výstupy vydávané pracovištěm Czech POINT na Obecním úřadu v Mladém Smolivci

 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Výpis z živnostenského rejstříku
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (ohlášení živnosti,ohlášení údajů nebo jejich změn vedených v živnostenském rejstříku, žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese)
 • Výpis z bodového hodnocení osoby (centrální registr řidičů)
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Ceník:

 • výpis z katastru nemovitostí
  /popl. 100,-Kč 1.strana, další strany 50,-Kč/
 • výpis z obchodního rejstříku
  /popl. 100,-Kč 1.strana, další strany 50,-Kč/
 • výpis z živnostenského rejstříku
  /popl.100,-Kč 1.strana, další strany 50,-Kč/
 • výpis z rejstříku trestů
  /poplatek 50,-Kč/

Jaké doklady musí žadatelé o výpis doložit:
Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

 • Obchodní rejstřík - IČ subjektu
 • Živnostenský rejstřík - IČ podnikatele / fyzické osoby
 • Katastr nemovitostí - Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:
Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Podrobné informace o CZECHPOINT získáte na internetových stránkách: www.czechpoint.cz