Obec Mladý Smolivec

Knihovna

Místní knihovna v Mladém Smolivci funguje od roku 2002, a to pod evidenčním číslem knihovny 1862/2002. Své služby zdarma nabízí dospělým i dětem z našich obcí a blízkého okolí.

Knihovna nabízí tyto služby:

  • půjčování knih pro děti i dospělé – výběr z 3 600 titulů;
  • meziknihovní služby - výběr ze zapůjčených knižních souborů z MK Nepomuk;
  • informační služby - přístup k PC a veřejnému internetu;
  • shromažďování, uchovávání a poskytování informací o obci - v knihovně jsou k dispozici tituly spjaté se Smoliveckem a také místní měsíčník Smolivecké noviny, který je umístěn i na webu knihovny;
  • pořádání kulturních a vzdělávacích akcí – každoročně se koná Předčítání dětem z MŠ.

Knihovna nabízí možnost vybírat knihy prostřednictvím on-line katalogu, a to na webových stránkách knihovny https://knihovna.mladysmolivec.cz/.

Úterý 10:00 - 18:00