Obec Mladý Smolivec

Současnost obce

Obecné a statistické informace ze soušasnosti obce Mladý Smolivec.

Obec Mladý Smolivec pod svou správou sdružuje pět obcí Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Budislavice a Dožice. V minulosti byly všechny obce samostatné s vlastní samosprávou.V šedesátých letech minulého století došlo ke sloučení obcí Mladý Smolivec, Starý Smolivec a Budislavice a na začátku roku 1976 k přidružení obcí Dožice a Radošice. Slučování bylo vedeno snahou o zefektivnění řízení obce a o posílení pozice obce vrámci regionu. Sloučením vznikla obec střední velikosti s tisíci obyvateli a karastrální výměrou téměř 3500 ha.

Současnost Mladý Smolivec

Současnost Mladý Smolivec

Obecné a statistické informace ze současnosti obce Mladý Smolivec.

Současnost Starý Smolivec

Současnost Starý Smolivec

Obecné a statistické informace ze současnosti obce Starý Smolivec.

Současnost Radošice

Současnost Radošice

Obecné a statistické informace ze současnosti obce Radošice.

Současnost Dožice

Současnost Dožice

Obecné a statistické informace ze současnosti obce Dožice.

Současnost Budislavice

Současnost Budislavice

Obecné a statistické informace ze současnosti obce Budislavice.

Statistická data

Počet obyvatel

  obyv. celkem trvalý pobyt dlouhodob. pobyt dočasně přítomné krátkodob. pobyt muži ženy ženy %
Mladý Smolivec 762 762 - 20 - 374 388 50,9

Obyvatelstvo podle věku

  obyvatelstvo celkem 0 - 14 let 15 - 59 let 60 a více let
muži ženy celkem muži ženy celkem
Mladý Smolivec 762 130 243 214 457 70 105 175

Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

  obyvatelstvo celkem pracující
muži ženy celkem pracoviště v jiné obci
Mladý Smolivec 762 193 105 298 246

Obyvatelstvo podle národností

  obyvatelstvo celkem národnost
česká polská ostatní, nezjištěno
Mladý Smolivec 762 750 2 10

Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

  obyv. cel. celkem z toho
bez vyznání věřící Církev římsko - katolická Českob. církev evangel. Církev čsl.husit. ostatní nezjištěno
Mladý Smolivec 762 420 240 219 1 6 14 102

Domovní a bytový fond

  domy úhrn z toho byty celkem z toho
obydlené z toho rodin. domy neobydlené trvale obydlené neobyd.
Mladý Smolivec 367 227 227 140 418 275 143

Čerpáno z výsledků sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001