Obec Mladý Smolivec

Formuláře

Formuláře pro občany obce Mladý Smolivec ke stažení.

Vzor - Smlouva o dodávce pitné vody

Vzor smlouvy pro připojení na obecní vodovod.

Vzor - Smlouva o nájmu hrobového místa

Vzor smlouvy pro pronájem hrobu na hřbitove Budislavice.

Karta pochovaných

Slouží k oznámení ukládání ostatků do hrobových míst.

Formulář - Ohlašovací povinnost podle vyhlášky o místním poplatku ze psů

Ohlášení vzniku / zániku poplatkové povinnosti - Ohlašovací povinnost podle vyhlášky o místním poplatku ze psů

Dotace poskytované obcí Mladý Smolivec

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Mladý Smolivec a formuláře pro podání žádosti o dotace z rozpočtu obce Mladý Smolivec.

Žádost o zrušení čísla popisného / čísla evidenčního

Žádost o zrušení čísla popisného / čísla evidenčního ve smyslu § 31 a 32 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o přidělení čísla popisného / evidenčního

Žádost o přidělení čísla popisného / evidenčního ve smyslu § 31 a 32 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o povolení ke kácení dřevin

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les ve smyslu zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny a Vyhlášky č. 395/92 Sb., kterou se provádí některá stanovení zákona č. 114/92 Sb.