Obec Mladý Smolivec

Lesní hospodářství

Obec Mladý Smolivec má ve svém vlastnictví rozsáhlý lesní hospodářský celek (LHC), číslo LHC 113403. Obecní lesy se rozkládají na pěti katastrálních územích Čížkov u Blovic, Radošice, Dožice, Starý Smolivec a Mladý Smolivec.

Celková plocha pozemků určených k plnění funkcí lesa zařazených do LHP je 305,79 ha, z toho porostní půda činí 300,20 ha.

Kontakty

  • Hajný Ing. Vladimír Becher, tel. č. 602 330 542
  • Hospodář Ing. Vladimír Machovec, tel. č. 724 181 002
  • Samovýroba Jan Spour, tel. č. 724 173 535

Samovýroba

Obec Mladý Smolivec nabízí možnost pro získání palivového dřeva samovýrobou. Místostarosta obce Jan Spour připraví pro zájemce smlouvu a určí lesní porost, kde je možné samovýrobu provést. Cena za 1 pm samovýrobou vyrobeného dřeva je 30 Kč.