Obec Mladý Smolivec

Vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky obce Mladý Smolivec.

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č. 1/2024

Obecně závazná vyhláška obce 1/2024 o stanovení místního koeficientu pro jednotlivé skupiny nemovitých věcí.

Zveřejněno: 26.4.2024

Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mladý Smolivec

Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), tj. veřejných zakázek na dodávky a služby a veřejných zakázek na stavební práce.

Zveřejněno: 20.4.2023

Povodňový plán obce 2022 - 2026

Povodňový plán obce Mladý Smolivec.

Zveřejněno: 17.2.2023

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č. 1/2023

Obecně závazná vyhláška obce 1/2023 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zveřejněno: 15.12.2022

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č. 1/2021

Obecně závazná vyhláška obce 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zveřejněno: 09.11.2021

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č. 1/2020

Obecně závazná vyhláška obce 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zveřejněno: 14.12.2020

Nájemné hrobového místa pohřebiště Budislavice pro Obec Mladý Smolivec

Obec Mladý Smolivec stanovuje nájemné od 1.1 2020 pro hrobová místa pohřebiště v Budislavicích 10 Kč/m2/rok

Zveřejněno: 13.3.2020

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č. 4/2019

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č. 4/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Mladý Smolivec

Zveřejněno: 16.12.2019

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č. 3/2019

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č. 3/2019, o místním poplatku ze psů

Zveřejněno: 16.12.2019

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č. 1/2019

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mladý Smolivec

Zveřejněno: 16.12.2019

Povodňová komise

Složení Povodňové komise Obce Mladý Smolivec

Zveřejněno: 27.9.2019

Vodné pro Obec Mladý Smolivec od 1. 8. 2019

Obec Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk, IČO 00 256 935, STANOVUJE CENU VODNÉHO OD 1. 8. 2019 pro veřejné vodovody Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Dožice a Budislavice 15 Kč/m3 bez DPH. Cenu vodného schválilo zastupitelstvo obce 19. 7. 2019 usnesením 8/19.

Zveřejněno: 24.7.2019

Směrnice pro nakládání s osobními údaji

Směrnice Obce Mladý Smolivec pro nakládání s osobními údaji

Zveřejněno: 24.5.2018

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů, správci, pověřenci a Vašich právech v souvislosti se zpracováním a ochranou osobních údajů.

Zveřejněno: 23.5.2018

Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mladý Smolivec

Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), tj. veřejných zakázek na dodávky a služby pod 2.000.000,- Kč bez DPH a veřejných zakázek na stavební práce pod 6.000.000,- Kč.

Zveřejněno: 29.3.2018

Řád veřejného pohřebiště Obce Mladý Smolivec

Obec Mladý Smolivec jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště) podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (dále jen zákon) a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 84 odst. 2) písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vydává řád veřejného pohřebiště.

Zveřejněno: 19.5.2017

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č.1/2017

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č.1/2017 - Požární řád obce.

Zveřejněno: 10.3.2017

ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRU

Ohlašovna požáru slouží k nahlášení požáru, vyhlášení požárního poplachu Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje - územní odbor Plzeň-jih a místním jednotkám Sboru dobrovolných hasičů obce Mladý Smolivec a jejich vyslání na místo události.

Zveřejněno: 09.3.2017

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č. 1/2016

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č. 1/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

Zveřejněno: 02.5.2016

JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva obce Mladý Smolivec

Zastupitelstvo obce Mladý Smolivec vydává dle § 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen " zákon o obcích ") tento Jednací řád:

Zveřejněno: 01.5.2016

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic Obce Mladý Smolivec.

Zveřejněno: 26.11.2015