Obec Mladý Smolivec

Vyhlášky strana 2

Obecně závazné vyhlášky obce Mladý Smolivec. Strana číslo 2.

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č.1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č.1/2008 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti.

Zveřejněno: 02.7.2008

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE

podle zákona 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Zveřejněno: 30.3.2000