Obec Mladý Smolivec

Vyhlášky strana 2

Obecně závazné vyhlášky obce Mladý Smolivec. Strana číslo 2.

Plán financování obnovy vodovodů

Plán financování obnovy vodovodů Obce Mladý Smolivec

Zveřejněno: 26.11.2015

Povodňový plán obce

Povodňový plán obce Mladý Smolivec.

Zveřejněno: 22.9.2011

Územní plán

Územní plán obce Mladý Smolivec.

Zveřejněno: 16.4.2010

Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb.

Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obce Mladý Smolivec

Zveřejněno: 07.4.2010

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č.1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č.1/2008 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti.

Zveřejněno: 02.7.2008

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE

podle zákona 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Zveřejněno: 30.3.2000