Obec Mladý Smolivec

Podpořené projekty z fondů EU a z fondů Plzeňského kraje

Přehled článků o projektech podpořených z evropskách fondů a z fondů Plzeňského kraje.

Projekty podpořené z fondů Plzeňského kraje


Projekty podpořené z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Integrovaný regionální operační program


Projekty podpořené z Evropského fondu pro regionální rozvoj


Projekty podpořené z Evropského sociálního fondu


Projekty podpořené z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (MAS sv. Jana z Nepomuku - Strategický plán LEADER "Budoucnost založená na tradici")