Obec Mladý Smolivec

Zastupitelstvo

Seznam zastupitelů a jejich funkcí ve volebním období 2022 - 2026.

Zastupitelstvo obce Mladý Smolivec se skládá, na základě Volebního zákona potažmo Zákona o obcích z jedenácti volených členů. Volební výsledky určí konkrétní zastupitele, kteří na ustavující schůzi obecního zastupitelstva zvolí ze svého středu starostu obce a jednotlivé členy finanční a kontrolní výbor, stavební komisi.

Starosta obce Mladý Smolivec: František Konvář

Místostarostka obce: Jana Karlíková

Finanční výbor:
Vladislava Růtová
Pavlína Hošková
Veronika Vonášková

Kontrolní výbor:
Štěpán Cigánek
Jiří Šíma
Blanka Zabala Laverde

Stavební výbor:
Petr Nový
Vlastislav Baštář
Marek Rous

Společensko kulturní výbor:
Pavlína Hošková
Karolína Černá
Veronika Panýrková
Tomáš Nesveda
Martin Kulíšek

 

 
Obec Mladý Smolivec
 

Zastupitelé:

Baštář Vlastislav Starý Smolivec 721 611 180
Cigánek Štěpán Budislavice 604 299 154
Hošková Pavlína Dožice 777 739 735
Karlíková Jana Starý Smolivec 608 984 133
Konvář František Dožice 602 175 471
Nový Petr Dožice 602 491 960
Rous Marek Radošice 776 350 519
Růtová Vladislava Mladý Smolivec 728 761 794
Šíma Jiří Radošice 728 079 098
Vonášková Veronika Starý Smolivec 734 788 639
Zabala Laverde Blanka Budislavice 607 628 730

Zastupitelstva v minulých volebních obdobích:

 

Zastupitelstvo obce ve volebním období 2018 - 2022

Seznam zastupitelů a jejich funkcí ve volebním období 2018 - 2022.

Zastupitelstvo obce ve volebním období 2014 - 2018

Seznam zastupitelů a jejich funkcí ve volebním období 2014 - 2018.

Zastupitelstvo obce ve volebním období 2010 - 2014

Seznam zastupitelů a jejich funkcí ve volebním období 2010 - 2014.

Zastupitelstvo obce ve volebním období 2006 - 2010

Seznam zastupitelů a jejich funkcí ve volebním období 2006 - 2010.

Zastupitelstvo obce ve volebním období 2002 - 2006

Seznam zastupitelů a jejich funkcí ve volebním období 2002 - 2006.