Obec Mladý Smolivec

Úřední deska

Úřední deska obce Mladý Smolivec

Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Rozpočtové provizorium pro rok 2022

Rozpočtové provizorium pro rok 2022

Minimální zveřejnění od 23.9.2021 do 09.10.2021

Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Rozpočtové opatření 01/2021

Rozpočtové opatření 01/2021

Minimální zveřejnění od 23.9.2021 do 09.10.2021

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 8. -9. 10. 2021

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Minimální zveřejnění od 23.9.2021 do 09.10.2021

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-49892/2021-16212

Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis.zn.: MZE-49892/2021-16212

Minimální zveřejnění od 15.9.2021 do 31.12.2022

Mimořádné jednání vlády ze dne 10.9.2021

Mimořádné jednání vlády ze dne 10. září 2021, na kterém byly projednány a schváleny změny MO MZ, účinné od 13. 9. 2021.

Minimální zveřejnění od 13.9.2021 do 29.9.2021

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí - volby PSP ČR 2021

Jmenujnování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konají ve dnech 8. a 9. 10. 2021.

Minimální zveřejnění od 24.8.2021 do 09.10.2021

Seznam volebních okrsků - volby PSP ČR 2021

Seznam volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. -9. 10. 2021.

Minimální zveřejnění od 24.8.2021 do 09.10.2021

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 8. a 9.10.2021

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Minimální zveřejnění od 09.8.2021 do 09.10.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí Mladý Smolivec a Západočeským konzumním družstvem Plzeň

Minimální zveřejnění od 17.6.2021 do 17.6.2024

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dožice zn.: SPU 215121/2021/Sei.

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dožice a navazující část k.ú. Mladý Smolivec, Budislavice, Měrčín a Čížkov u Blovic - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti

Minimální zveřejnění od 15.6.2021 do 31.12.2021

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Mikroregion Nepomucko

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Mikroregion Nepomucko

Minimální zveřejnění od 02.6.2021 do 02.6.2024

Oznámení o vyvěšení dokumentů ze dne 2.11.2020

V souladu se změnou zákona č. 250/2000 Sb. schválené zákonem č. 24/2017 informujeme o zveřejnění dokumentů Mikroregionu Nepomucko.

Minimální zveřejnění od 02.11.2020 do 31.12.2021

Veřejná vyhláška od Ministerstva zemědělství č.j.: 33784/2020-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH18295/2020-16212

Minimální zveřejnění od 28.7.2020 do 31.12.2022

Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění informujeme o zveřejnění schválených dokumentů svazku:

Minimální zveřejnění od 27.7.2020 do 31.12.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2 a 9_20_Thi Nhung Vu

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Minimální zveřejnění od 14.7.2020 do 14.7.2023

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 17110/2020-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH9964/2020-16212

Minimální zveřejnění od 06.4.2020 do 31.12.2022

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 63920/2019-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH22476/2019-16212

Minimální zveřejnění od 09.12.2019 do 31.12.2022

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 41508/2019-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH17445/2019-16212

Minimální zveřejnění od 05.9.2019 do 31.12.2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 6 a 7_19_Thi Nhung Vu

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Minimální zveřejnění od 30.4.2019 do 30.4.2022

Veřejná vyhláška od MZE č. j.: 18918/2019-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy sp. zn.: 14LH7893/2019-16212

Minimální zveřejnění od 03.4.2019 do 31.12.2022

Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/P/7861/2021-HMSO

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon – aktualizace k 1.2.2021

Minimální zveřejnění od 21.9.2017 do 31.12.2023

Informace občanům

Antigenní testování v Čížkově pokračuje i po skončení prázdnin

Antigenní testování v Čížkově probíhá i po skončení prázdnin vždy v pátek 16-17 hod. v budově pošty, Čížkov 30, zadní vchod, 1.patro. Na testy se neobjednává. Info na telefonním čísle: 737 920 450 - P. Kovaříková.

Přehled oznámení osobám s trvalým pobytem na OÚ Mladý Smolivec

Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk o uložení doporučených zásilek.

Nabídka stavebních parcel v Kasejovicích

Město Kasejovice nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě: Kasejovice - obytná zóna Chloumecká

Očkování psů v roce 2021 pouze na objednávku u MVDr. Šoleho

V letošním roce nebude v našich obcích z důvodu nízkého zájmu probíhat hromadné očkování psů proti vzteklině, ale pouze po předchozí telefonické domluvě

Vyhlášení výzvy III. vlny kotlíkové dotace od 1.6. do 30.11.2021

Plzeňský kraj vyhlašuje další výzvu k podávání žádostí v rámci III. vlny kotlíkových dotací

Nepomuk zve na svatojánské oslavy 2.5. - 30.9.2021

Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého

Rozvozový plán prodeje kuřiček 25.2. - 4.11.2021

Rozvozový plán prodeje kuřiček 2021

Hromadné rozesílání e-mailových zpráv - leden 2019

Obec Mladý Smolivec pro Vás připravila provoz elektronické pošty, která slouží k informování občanů doručováním zpráv o aktuálním dění v obci formou krátkých e-mailových zpráv