Obec Mladý Smolivec

Úřední deska

Úřední deska obce Mladý Smolivec

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí v Mladém Smolivci 2023

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta ČR v Mladém Smolivci, která se budou konat ve dnech 13. – 14. ledna 2023.

Minimální zveřejnění od 02.12.2022 do 14.1.2023

Seznam volebních okrsků Mladý Smolivec 2023

Seznam volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR v Mladém Smolivci, která se bude konat ve dnech 13. a 14. ledna 2023.

Minimální zveřejnění od 29.11.2022 do 14.1.2023

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2026 pro Obec Mladý Smolivec

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2026

Minimální zveřejnění od 29.11.2022 do 15.12.2022

Návrh rozpočtu 2023 pro Obec Mladý Smolivec

Návrh rozpočtu 2023

Minimální zveřejnění od 29.11.2022 do 15.12.2022

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č.j.: DOP/11905/2022 - VrL

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Minimální zveřejnění od 21.11.2022 do 06.12.2022

Záměr 27/2022

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 27/2022

Minimální zveřejnění od 21.11.2022 do 06.12.2022

Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Nepomucko na rok 2023, návrh rozpočtového výhledu na roky 2023-2025

Návrh rozpočtu dle kapitol DSO Mikroregion Nepomucko na rok 2023, návrh rozpočtového výhledu na roky 2023-2025

Minimální zveřejnění od 21.11.2022 do 06.12.2022

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v každém volebním okrsku Mladého Smolivce pro volbu prezidenta České republiky, která se bude konat ve dnech 13. – 14. ledna 2023.

Minimální zveřejnění od 14.11.2022 do 14.1.2023

Aukční vyhláška čj. UZSVM/P/30150/2022-HMSO - p. č. st. 34, jehož součástí je stavba rodinného domu čp. 35 v k. ú. Mladý Smolivec

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje Aukční vyhlášku. Předmětem aukce je pozemek p. č. st. 34, jehož součástí je stavba rodinného domu čp. 35 v k. ú. Mladý Smolivec.

Minimální zveřejnění od 11.11.2022 do 08.12.2022

Veřejná vyhláška OOP od Ministerstva zemědělství čj. MZE-59640/2022-16212

Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: MZE-59640/2022-16212

Minimální zveřejnění od 04.11.2022 do 31.12.2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 5 a 6 a 7_2022_Thi Nhung Vu

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Minimální zveřejnění od 26.5.2022 do 26.5.2025

Oznámení o vyvěšení dokumentů Mikroregionu Nepomucko ze dne 9.12.2021

V souladu se změnou zákona č. 250/2000 Sb. schválené zákonem č. 24/2017 informujeme o zveřejnění těchto dokumentů Mikroregionu Nepomucko

Minimální zveřejnění od 09.12.2021 do 31.12.2022

Komplexní pozemkové úpravy Dožice – Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti spis.zn.: 2RP17652/2015-504201

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dožice a navazující část k.ú. Mladý Smolivec, Budislavice, Měrčín a Čížkov u Blovic

Minimální zveřejnění od 04.11.2021 do 31.12.2022

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-49892/2021-16212

Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis.zn.: MZE-49892/2021-16212

Minimální zveřejnění od 15.9.2021 do 31.12.2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí Mladý Smolivec a Západočeským konzumním družstvem Plzeň

Minimální zveřejnění od 17.6.2021 do 17.6.2024

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dožice zn.: SPU 215121/2021/Sei.

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dožice a navazující část k.ú. Mladý Smolivec, Budislavice, Měrčín a Čížkov u Blovic - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti

Minimální zveřejnění od 15.6.2021 do 31.12.2022

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Mikroregion Nepomucko

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Mikroregion Nepomucko

Minimální zveřejnění od 02.6.2021 do 02.6.2024

Veřejná vyhláška od Ministerstva zemědělství č.j.: 33784/2020-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH18295/2020-16212

Minimální zveřejnění od 28.7.2020 do 31.12.2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2 a 9_20_Thi Nhung Vu

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Minimální zveřejnění od 14.7.2020 do 14.7.2023

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 17110/2020-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH9964/2020-16212

Minimální zveřejnění od 06.4.2020 do 31.12.2022

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 63920/2019-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH22476/2019-16212

Minimální zveřejnění od 09.12.2019 do 31.12.2022

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 41508/2019-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH17445/2019-16212

Minimální zveřejnění od 05.9.2019 do 31.12.2022

Veřejná vyhláška od MZE č. j.: 18918/2019-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy sp. zn.: 14LH7893/2019-16212

Minimální zveřejnění od 03.4.2019 do 31.12.2022

Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/P/12363/2022-HMSO

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon – aktualizace k 1.2.2022

Minimální zveřejnění od 21.9.2017 do 31.12.2023

Informace občanům

Přehled oznámení osobám s trvalým pobytem na OÚ Mladý Smolivec

Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk o uložení doporučených zásilek.

Dočasná změna hodin pro veřejnost pošty Dožice 9. 12. 2022

Dovolujeme si Vás informovat o dočasné změně hodin pro veřejnost provozovny pošty Dožice. Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen na nezbytně nutnou dobu. V pátek 9. 12. 2022 bude otevřeno jen od 14 do 16 hod.

Změny jízdních řádů od 11. prosince Kasejovice-Mladý Smolivec-Nepomuk

Od 11. prosince jsou kvůli zvyšujícímu se zájmu posíleny dopolední spoje Kasejovice – Ml. Smolivec – Čížkov – Nepomuk. Nově pojedou každý pracovní den včetně prázdnin. Spoj č. 12 odjíždí v 8.05 z Kasejovic a do Nepomuku přijíždí v 9.03, zpět se vrací v 11.50. Dále z požadavku Jihočeského kraje je linka 450450 přečíslována na 450460 kvůli zamezení duplikace čísel, a spoj č. 20 bude opět zajíždět do zastávky Zámlyní. Do jízdního řádu byly zařazeny zastávky Mladý Smolivec, ZD a Kasejovice, Chloumek, rozc. 2.0. Jízdní řád naleznete v příloze.

Informace k datovým schránkám

Pod odkazem naleznete informace k datovým schránkám.

Prodej vánočních stromků

Obec Mladý Smolivec bude prodávat vánoční stromky. Prodej se uskuteční ve středu 7. prosince 2022 od 13 do 16 hodin vedle OÚ v Mladém Smolivci, k dispozici budou jen smrčky, cena za kus 100 Kč malý / 150 Kč velký.

Dočasná změna hodin pro veřejnost pošty Dožice 21.11. 2022 - 30. 12. 2022

Dovolujeme si Vás informovat o dočasné změně hodin pro veřejnost provozovny pošty Dožice. Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen na nezbytně nutnou dobu od pondělí 21. 11. do pátku 30. 12. 2022.

Hromadné rozesílání e-mailových zpráv - leden 2019

Obec Mladý Smolivec pro Vás připravila provoz elektronické pošty, která slouží k informování občanů doručováním zpráv o aktuálním dění v obci formou krátkých e-mailových zpráv