Obec Mladý Smolivec

Úřední deska

Úřední deska obce Mladý Smolivec

Návrh rozpočtu 2022 pro Obec Mladý Smolivec

Návrh rozpočtu 2022

Minimální zveřejnění od 30.11.2021 do 16.12.2021

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2025 pro Obec Mladý Smolivec

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2025

Minimální zveřejnění od 30.11.2021 do 16.12.2021

Vyhlášení nouzového stavu a mimořádná opatření MZ ČR k 29.11.2021

Vyhlášení nouzového stavu a mimořádná opatření MZ ČR k 29.11.2021 a ochranné opatření

Minimální zveřejnění od 29.11.2021 do 15.12.2021

Záměr 15/2021

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 15/2021

Minimální zveřejnění od 23.11.2021 do 09.12.2021

Mimořádná opatření MZ ČR z 20.11.2021

Mimořádná opatření MZ ČR z 20.11.2021 a ochranné opatření

Minimální zveřejnění od 23.11.2021 do 09.12.2021

Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Nepomucko na rok 2022, návrh rozpočtového výhledu

Návrh rozpočtu dle kapitol DSO Mikroregion Nepomucko na rok 2022, návrh rozpočtového výhledu na roky 2022-2023

Minimální zveřejnění od 19.11.2021 do 07.12.2021

Mimořádná opatření MZ ČR z 12.11.2021

Mimořádná opatření MZ ČR z 12.11.2021 a ochranné opatření

Minimální zveřejnění od 16.11.2021 do 02.12.2021

Komplexní pozemkové úpravy Dožice – Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti spis.zn.: 2RP17652/2015-504201

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dožice a navazující část k.ú. Mladý Smolivec, Budislavice, Měrčín a Čížkov u Blovic

Minimální zveřejnění od 04.11.2021 do 31.12.2021

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-49892/2021-16212

Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis.zn.: MZE-49892/2021-16212

Minimální zveřejnění od 15.9.2021 do 31.12.2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí Mladý Smolivec a Západočeským konzumním družstvem Plzeň

Minimální zveřejnění od 17.6.2021 do 17.6.2024

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dožice zn.: SPU 215121/2021/Sei.

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dožice a navazující část k.ú. Mladý Smolivec, Budislavice, Měrčín a Čížkov u Blovic - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti

Minimální zveřejnění od 15.6.2021 do 31.12.2021

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Mikroregion Nepomucko

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Mikroregion Nepomucko

Minimální zveřejnění od 02.6.2021 do 02.6.2024

Oznámení o vyvěšení dokumentů ze dne 2.11.2020

V souladu se změnou zákona č. 250/2000 Sb. schválené zákonem č. 24/2017 informujeme o zveřejnění dokumentů Mikroregionu Nepomucko.

Minimální zveřejnění od 02.11.2020 do 31.12.2021

Veřejná vyhláška od Ministerstva zemědělství č.j.: 33784/2020-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH18295/2020-16212

Minimální zveřejnění od 28.7.2020 do 31.12.2022

Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění informujeme o zveřejnění schválených dokumentů svazku:

Minimální zveřejnění od 27.7.2020 do 31.12.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2 a 9_20_Thi Nhung Vu

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Minimální zveřejnění od 14.7.2020 do 14.7.2023

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 17110/2020-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH9964/2020-16212

Minimální zveřejnění od 06.4.2020 do 31.12.2022

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 63920/2019-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH22476/2019-16212

Minimální zveřejnění od 09.12.2019 do 31.12.2022

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 41508/2019-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH17445/2019-16212

Minimální zveřejnění od 05.9.2019 do 31.12.2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 6 a 7_19_Thi Nhung Vu

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Minimální zveřejnění od 30.4.2019 do 30.4.2022

Veřejná vyhláška od MZE č. j.: 18918/2019-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy sp. zn.: 14LH7893/2019-16212

Minimální zveřejnění od 03.4.2019 do 31.12.2022

Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/P/7861/2021-HMSO

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon – aktualizace k 1.2.2021

Minimální zveřejnění od 21.9.2017 do 31.12.2023

Informace občanům

Informace k chovu drůbeže v souvislosti s ptačí chřipkou v ČR

Vzhledem k častým dotazů občanů zasíláme aktuální informace k situaci okolo ptačí chřipky v roce 2021 v ČR z webu Státní veterinární správy.

Pomoc lidem s energiemi - MOP

Pomoci lidem s úhradou nákladů na bydlení, resp. úhradou zvýšených nákladů na energie související s náhlým ukončením dodávek energií od společnosti Bohemia Energy může Mimořádná okamžitá pomoc. Zažádat si mohou lidé na pobočce Úřadu práce, a to osobně, poštou či datovou schránkou.

Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany

Od 15. listopadu 2021 do 12. ledna 2022 nebo do vyčerpání předběžné alokace ve výši 270 mil. Kč si mohou potenciální žadatelé vyplnit na webových stránkách Plzeňského kraje předběžnou žádost, tzv. „předžádost“, se základními údaji o žadateli a novém zdroji vytápění.

Milostivé léto 2021

Milostivé léto přináší ojedinělou příležitost pro řadu dlužníků vymanit se z dluhové pasti vůči státu či veřejnoprávním institucím

Aktuální situace na energetickém trhu - 26.10.2021

Patrně jste všichni zaznamenali, že aktuálně se na trhu s energiemi dějí doslova psí kusy

Přehled oznámení osobám s trvalým pobytem na OÚ Mladý Smolivec

Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk o uložení doporučených zásilek.

Nabídka stavebních parcel v Kasejovicích

Město Kasejovice nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě: Kasejovice - obytná zóna Chloumecká

Očkování psů v roce 2021 pouze na objednávku u MVDr. Šoleho

V letošním roce nebude v našich obcích z důvodu nízkého zájmu probíhat hromadné očkování psů proti vzteklině, ale pouze po předchozí telefonické domluvě

Hromadné rozesílání e-mailových zpráv - leden 2019

Obec Mladý Smolivec pro Vás připravila provoz elektronické pošty, která slouží k informování občanů doručováním zpráv o aktuálním dění v obci formou krátkých e-mailových zpráv