Obec Mladý Smolivec

Úřední deska

Úřední deska obce Mladý Smolivec

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - Schválený závěrečný účet svazku za rok 2022, schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Schválený závěrečný účet svazku za rok 2022 v plném znění včetně zprávy auditora s výkazy, schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Minimální zveřejnění od 20.3.2023 do 04.4.2023

Usnesení 3/23

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec konaného dne 16. 3. 2023 od 17:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Mladý Smolivec

Minimální zveřejnění od 20.3.2023 do

Výroční zpráva o poskytování informací 2022

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2022.

Minimální zveřejnění od 01.3.2023 do

Oznámení o pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti

Státní pozemkový úřad vydává Oznámení o pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Starý Smolivec a navazující části k.ú. Radošice a Mladý Smolivec

Minimální zveřejnění od 06.2.2023 do 31.12.2026

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2_2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Minimální zveřejnění od 26.1.2023 do 26.1.2026

Výzva podle § 8 odst. 1zákona č. 139/2022 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech - KoPÚ Dožice - osoby oprávněné z "historických" věcných břemen v obvodu KoPÚ - SPU 433966/2022/Sei

Státní pozemkový úřad vyzývá v souvislosti s řízením o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Dožice osoby oprávněné z "historických" věcných břemen v obvodu KoPÚ, jejichž zápis byl do katastru nemovitostí převzat z pozemkové knihy atd. a které jsou zapsány s údaji neumožňujícími jejich dostatečnou identifikaci, aby se přihlásily pobočce nejpozději do jednoho roku od zveřejnění této výzvy.

Minimální zveřejnění od 15.12.2022 do 15.12.2023

Oznámení o vyvěšení dokumentů Mikroregionu Nepomucko ze dne 13.12.2022

V souladu se změnou zákona č. 250/2000 Sb. schválené zákonem č. 24/2017 informujeme o zveřejnění těchto dokumentů Mikroregionu Nepomucko:

Minimální zveřejnění od 15.12.2022 do 31.12.2023

Veřejná vyhláška OOP od Ministerstva zemědělství čj. MZE-59640/2022-16212

Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: MZE-59640/2022-16212

Minimální zveřejnění od 04.11.2022 do 31.12.2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 5 a 6 a 7_2022_Thi Nhung Vu

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Minimální zveřejnění od 26.5.2022 do 26.5.2025

Komplexní pozemkové úpravy Dožice – Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti spis.zn.: 2RP17652/2015-504201

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dožice a navazující část k.ú. Mladý Smolivec, Budislavice, Měrčín a Čížkov u Blovic

Minimální zveřejnění od 04.11.2021 do 31.12.2029

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí Mladý Smolivec a Západočeským konzumním družstvem Plzeň

Minimální zveřejnění od 17.6.2021 do 17.6.2024

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dožice zn.: SPU 215121/2021/Sei.

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dožice a navazující část k.ú. Mladý Smolivec, Budislavice, Měrčín a Čížkov u Blovic - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti

Minimální zveřejnění od 15.6.2021 do 31.12.2029

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Mikroregion Nepomucko

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Mikroregion Nepomucko

Minimální zveřejnění od 02.6.2021 do 02.6.2024

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2 a 9_20_Thi Nhung Vu

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Minimální zveřejnění od 14.7.2020 do 14.7.2023

Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/P/12363/2022-HMSO

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon – aktualizace k 1.2.2022

Minimální zveřejnění od 21.9.2017 do 31.12.2023

Informace občanům

Prodej kuřiček - Novák, Radomyšl

Prodej kuřiček proběhne dne 30.3.2023 od 10:30 hod. - místo: autobusová zastávka Mladý Smolivec

Brouk v hlavě - činohra DJKT Plzeň 7. 5. 2023

V příloze naleznete plakátek na další autobusový zájezd do DJKT Plzeň v rámci programu Kultura občanům regionu. Tentokrát je v nabídce činohra Brouk v hlavě, a to dne 7. května 2023 ve velkém divadle v Plzni.

Smolivecké noviny - oznámení, kontakty

Oznamujeme občanům kontakty pro příspěvky do Smoliveckých novin.

Hromadné rozesílání e-mailových zpráv

Obec Mladý Smolivec pro Vás připravila provoz elektronické pošty, která slouží k informování občanů doručováním zpráv o aktuálním dění v obci formou krátkých e-mailových zpráv