Obec Mladý Smolivec

Úřední deska

Úřední deska obce Mladý Smolivec

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 29. 2. 2024

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 29. 2. 2024 od 17.30. hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Mladý Smolivec

Minimální zveřejnění od 22.2.2024 do 29.2.2024

Dražební vyhláška o provední dražby věcí movitých č.j.: 139EX 03352/13-158

Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku o provedení dražby věcí movitých.

Minimální zveřejnění od 22.2.2024 do 08.4.2024

Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Radošice - Došetření zn.:SPU 019894/2024/Her.

Státní pozemkový úřad vydává Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Radošice - Došetření.

Minimální zveřejnění od 23.1.2024 do 27.2.2024

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Mikroregion Nepomucko

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Mikroregion Nepomucko

Minimální zveřejnění od 18.12.2023 do 31.12.2027

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

MV ČR - oznámení o vyhlášení právního předpisu

Minimální zveřejnění od 29.11.2023 do

Oznámení o pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti

Státní pozemkový úřad vydává Oznámení o pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Starý Smolivec a navazující části k.ú. Radošice a Mladý Smolivec

Minimální zveřejnění od 23.5.2023 do 31.12.2026

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 9 a 10 a 11_2023_Duc Anh Tu

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Minimální zveřejnění od 24.4.2023 do

Výroční zpráva o poskytování informací 2022

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2022.

Minimální zveřejnění od 01.3.2023 do

Oznámení o pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti

Státní pozemkový úřad vydává Oznámení o pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Starý Smolivec a navazující části k.ú. Radošice a Mladý Smolivec

Minimální zveřejnění od 06.2.2023 do 31.12.2026

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2_2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Minimální zveřejnění od 26.1.2023 do 26.1.2026

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 5 a 6 a 7_2022_Thi Nhung Vu

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Minimální zveřejnění od 26.5.2022 do 26.5.2025

Komplexní pozemkové úpravy Dožice – Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti spis.zn.: 2RP17652/2015-504201

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dožice a navazující část k.ú. Mladý Smolivec, Budislavice, Měrčín a Čížkov u Blovic

Minimální zveřejnění od 04.11.2021 do 31.12.2029

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí Mladý Smolivec a Západočeským konzumním družstvem Plzeň

Minimální zveřejnění od 17.6.2021 do 17.6.2024

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dožice zn.: SPU 215121/2021/Sei.

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dožice a navazující část k.ú. Mladý Smolivec, Budislavice, Měrčín a Čížkov u Blovic - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti

Minimální zveřejnění od 15.6.2021 do 31.12.2029

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Mikroregion Nepomucko

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Mikroregion Nepomucko

Minimální zveřejnění od 02.6.2021 do 02.6.2024

Informace občanům

Prodej kuřiček - Novák, Radomyšl

Prodej kuřiček proběhne dne 29.2.2024 od 10:30 v Mladém Smolivci u autobusové zastávky.

Pozvánka na jarní jógu v Kasejovicích

od úterý 5.3. 2024 od 18.30 hod. a od středy 6.3. 2024 od 18.30 hod. v Kulturním centru Kasejovice. Kurz bude otevřen v okamžiku, kdy se v něm objeví 15 jogínek.

Pozvánka na setkání - NEPOMUK 27. 2. 2024

Pozvánka na setkání pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb na Nepomucku , které se bude konat v Nepomuku dne 27. 2. 2024 od 16.00 v prostorách Kulturního a informačního centra Nepomuk.

Manon - opera 21.4.2024

V příloze naleznete plakátek na nový autobusový zájezd do DJKT - Nová scéna Plzeň v rámci programu Kultura občanům regionu. Tentokrát je v nabídce opera MANON, 21.4.2024, ve velkém divadle v Plzni.

Změny v systému svozu odpadů 2024

Vážení spoluobčané, od 1.1.2024 dochází v naší obci ke změnám v rámci odpadového hospodářství:

Ministerstvo práce a sociálních věcí varuje před podvodnými SMS a e-maily

Informování a varování občanů před hrozbou phishingových útoků

Změna otevírací doby knihovny Mladý Smolivec

Vážení čtenáři, od 1. září dojde ke změně otevírací doby knihovny.

Sociální služby pomáhající v tíživých životních situacích občanům na Nepomucku

Každý z nás se může dostat do tíživé životní situace, ve které si nebude umět pomoci sám, ani s podporou rodiny.

Plzeňský kraj vyhlašuje VÝZVU

k podávání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu „Akumulační nádrže II.“

Smolivecké noviny - oznámení, kontakty

Oznamujeme občanům kontakty pro příspěvky do Smoliveckých novin.

Hromadné rozesílání e-mailových zpráv

Obec Mladý Smolivec pro Vás připravila provoz elektronické pošty, která slouží k informování občanů doručováním zpráv o aktuálním dění v obci formou krátkých e-mailových zpráv