Obec Mladý Smolivec

Úřední deska

Úřední deska obce Mladý Smolivec

Oznámení o vystavení soupisu výstupních nároků grafických přídělů pozemků pro rekonstrukci přídělů KPÚ v k. ú. Dožice a navazující části k.ú. zn.: SPU 171436/2022/Sei.

Státní pozemkový úřad vydává Oznámení o vystavení soupisu výstupních nároků grafických přídělů pozemků pro rekonstrukci přídělů komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dožice.

Minimální zveřejnění od 17.5.2022 do 18.6.2022

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: VŽP/2065/2022 - VaR

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí vydává Oznámení projednání návrhu - Zprávy . 3 O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MLADÝ SMOLIVEC ZA OBDOBÍ 2018-2022

Minimální zveřejnění od 17.5.2022 do 17.6.2022

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby č.j.: 203 EX 50095/13-102

Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovité věci

Minimální zveřejnění od 09.5.2022 do 07.7.2022

Veřejná vyhláška od FÚ pro Plzeňský kraj č.j.: 837965/22/2300-11420-401159

Na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 837681/22/2300-11420-401159

Minimální zveřejnění od 26.4.2022 do 26.5.2022

Oznámení o vyvěšení dokumentů Mikroregionu Nepomucko ze dne 9.12.2021

V souladu se změnou zákona č. 250/2000 Sb. schválené zákonem č. 24/2017 informujeme o zveřejnění těchto dokumentů Mikroregionu Nepomucko

Minimální zveřejnění od 09.12.2021 do 31.12.2022

Komplexní pozemkové úpravy Dožice – Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti spis.zn.: 2RP17652/2015-504201

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dožice a navazující část k.ú. Mladý Smolivec, Budislavice, Měrčín a Čížkov u Blovic

Minimální zveřejnění od 04.11.2021 do 31.12.2022

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-49892/2021-16212

Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis.zn.: MZE-49892/2021-16212

Minimální zveřejnění od 15.9.2021 do 31.12.2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí Mladý Smolivec a Západočeským konzumním družstvem Plzeň

Minimální zveřejnění od 17.6.2021 do 17.6.2024

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dožice zn.: SPU 215121/2021/Sei.

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dožice a navazující část k.ú. Mladý Smolivec, Budislavice, Měrčín a Čížkov u Blovic - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti

Minimální zveřejnění od 15.6.2021 do 31.12.2022

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Mikroregion Nepomucko

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Mikroregion Nepomucko

Minimální zveřejnění od 02.6.2021 do 02.6.2024

Veřejná vyhláška od Ministerstva zemědělství č.j.: 33784/2020-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH18295/2020-16212

Minimální zveřejnění od 28.7.2020 do 31.12.2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2 a 9_20_Thi Nhung Vu

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Minimální zveřejnění od 14.7.2020 do 14.7.2023

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 17110/2020-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH9964/2020-16212

Minimální zveřejnění od 06.4.2020 do 31.12.2022

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 63920/2019-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH22476/2019-16212

Minimální zveřejnění od 09.12.2019 do 31.12.2022

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 41508/2019-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH17445/2019-16212

Minimální zveřejnění od 05.9.2019 do 31.12.2022

Veřejná vyhláška od MZE č. j.: 18918/2019-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy sp. zn.: 14LH7893/2019-16212

Minimální zveřejnění od 03.4.2019 do 31.12.2022

Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/P/12363/2022-HMSO

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon – aktualizace k 1.2.2022

Minimální zveřejnění od 21.9.2017 do 31.12.2023

Informace občanům

Informace ke kotlíkovým dotacím

MÁTE STARÝ KOTEL? Požádejte si o kotlíkovou dotaci a získejte až 95 % výdajů! A co víc! Nyní nepotřebujete mít na kontě desítky tisíc předem.

Letní výpůjční doba v knihovně

Počátkem měsíce června dojde ke změně výpůjční doby knihovny v Mladém Smolivci. Nově bude knihovna otevřena každé úterý od 10:00 do 18:00 hodin. Sobota 28. května 2022 bude posledním květnovým termínem výpůjční doby. Následující možnost vypůjčení knih bude v úterý 7. června 2022.

Hromadné rozesílání e-mailových zpráv - leden 2019

Obec Mladý Smolivec pro Vás připravila provoz elektronické pošty, která slouží k informování občanů doručováním zpráv o aktuálním dění v obci formou krátkých e-mailových zpráv