Obec Mladý Smolivec

Úřední deska

Úřední deska obce Mladý Smolivec

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 17. 8. 2022

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve středu 17. 8. 2022 od 18 h v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci.

Minimální zveřejnění od 10.8.2022 do 17.8.2022

Seznam volebních okrsků Mladý Smolivec 2022

Seznam volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí v Mladém Smolivci, které se budou konat ve dnech 23. – 24. září 2022.

Minimální zveřejnění od 09.8.2022 do 24.9.2022

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí v Mladém Smolivci 2022

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev obcí v Mladém Smolivci, které se budou konat ve dnech 23. – 24. září 2022.

Minimální zveřejnění od 09.8.2022 do 24.9.2022

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby č.j.: 179 EX 130/22-45

Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovité věci

Minimální zveřejnění od 05.8.2022 do 14.9.2022

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v každém volebním okrsku Mladého Smolivce pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat ve dnech 23. – 24. září 2022.

Minimální zveřejnění od 25.7.2022 do 24.9.2022

Záměr 14/2022

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 14/2022

Minimální zveřejnění od 18.7.2022 do 13.8.2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 5 a 6 a 7_2022_Thi Nhung Vu

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Minimální zveřejnění od 26.5.2022 do 26.5.2025

Oznámení o vyvěšení dokumentů Mikroregionu Nepomucko ze dne 9.12.2021

V souladu se změnou zákona č. 250/2000 Sb. schválené zákonem č. 24/2017 informujeme o zveřejnění těchto dokumentů Mikroregionu Nepomucko

Minimální zveřejnění od 09.12.2021 do 31.12.2022

Komplexní pozemkové úpravy Dožice – Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti spis.zn.: 2RP17652/2015-504201

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dožice a navazující část k.ú. Mladý Smolivec, Budislavice, Měrčín a Čížkov u Blovic

Minimální zveřejnění od 04.11.2021 do 31.12.2022

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-49892/2021-16212

Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis.zn.: MZE-49892/2021-16212

Minimální zveřejnění od 15.9.2021 do 31.12.2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí Mladý Smolivec a Západočeským konzumním družstvem Plzeň

Minimální zveřejnění od 17.6.2021 do 17.6.2024

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dožice zn.: SPU 215121/2021/Sei.

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dožice a navazující část k.ú. Mladý Smolivec, Budislavice, Měrčín a Čížkov u Blovic - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti

Minimální zveřejnění od 15.6.2021 do 31.12.2022

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Mikroregion Nepomucko

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Mikroregion Nepomucko

Minimální zveřejnění od 02.6.2021 do 02.6.2024

Veřejná vyhláška od Ministerstva zemědělství č.j.: 33784/2020-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH18295/2020-16212

Minimální zveřejnění od 28.7.2020 do 31.12.2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2 a 9_20_Thi Nhung Vu

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Minimální zveřejnění od 14.7.2020 do 14.7.2023

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 17110/2020-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH9964/2020-16212

Minimální zveřejnění od 06.4.2020 do 31.12.2022

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 63920/2019-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH22476/2019-16212

Minimální zveřejnění od 09.12.2019 do 31.12.2022

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 41508/2019-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH17445/2019-16212

Minimální zveřejnění od 05.9.2019 do 31.12.2022

Veřejná vyhláška od MZE č. j.: 18918/2019-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy sp. zn.: 14LH7893/2019-16212

Minimální zveřejnění od 03.4.2019 do 31.12.2022

Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/P/12363/2022-HMSO

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon – aktualizace k 1.2.2022

Minimální zveřejnění od 21.9.2017 do 31.12.2023

Informace občanům

Zákaz zalévání v Mladém Smolivci, Starém Smolivci, Budislavicích a Dožicích od 20. 7. 2022 až do 31. 8. 2022

Oznamujeme občanům, že je z důvodu dlouhodobého sucha prodloužen od 20. 7. 2022 až do 31. 8. 2022 pro celou obec Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Budislavice a Dožice přísný zákaz zalévání zahrádek, napouštění bazénů a mytí aut z veřejného vodovodu. Důvodem jsou přetrvávající extrémně vysoké teploty a úbytek vody ve zdrojích.

Pozvánka do divadla J. K. Tyla v Plzni

Obec Mladý Smolivec nabízí možnost zájezdu do divadla J. K. Tyla v Plzni na operu "Prodaná nevěsta". Zájemci se mohou přihlásit do 9. 9. 2022 na OÚ v Mladém Smolivci prostřednictvím mailu na adrese ou@mladysmolivec.cz nebo na telefonu 371585145, popřípadě osobně v kanceláři úřadu v pracovní dny.

Prodej kuřiček - Drůbež Červený Hrádek s. r. o.

Prodej kuřiček proběhne na Mladosmolivecku, více informací v letáku.

Zákaz rozdělávání ohňů na Mladosmolivecku 2022

Oznamujeme občanům, že od 20. 7. 2022 až do 15. 8. 2022 platí pro všechny obce Mladého Smolivce přísný zákaz rozdělávání ohňů ve volné přírodě a v blízkosti obydlí udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry a jiných rostlinných zbytků, spalování hořlavých látek na volném prostranství). Důvodem jsou extrémně vysoké teploty a vysoká možnost požáru.

Vyhlášení nového dotačního titulu Obce Mladý Smolivec na projekt "Podpora domácích čistíren odpadních vod" - 1. 6. 2022

Obec Mladý Smolivec otevírá od 1. 6. 2022 nový dotační titul "Podpora domácích čistíren odpadních vod". Více informací k podpoře najdete v sekci Úřad a samospráva - Formuláře - Dotace poskytované obcí Mladý Smolivec - Dotace na podporu domácích čistíren odpadních vod (DČOV). Nebo na níže uvedeném odkazu.

Informace ke kotlíkovým dotacím

MÁTE STARÝ KOTEL? Požádejte si o kotlíkovou dotaci a získejte až 95 % výdajů! A co víc! Nyní nepotřebujete mít na kontě desítky tisíc předem.

Letní výpůjční doba v knihovně

Počátkem měsíce června dojde ke změně výpůjční doby knihovny v Mladém Smolivci. Nově bude knihovna otevřena každé úterý od 10:00 do 18:00 hodin. Sobota 28. května 2022 bude posledním květnovým termínem výpůjční doby. Následující možnost vypůjčení knih bude v úterý 7. června 2022.

Hromadné rozesílání e-mailových zpráv - leden 2019

Obec Mladý Smolivec pro Vás připravila provoz elektronické pošty, která slouží k informování občanů doručováním zpráv o aktuálním dění v obci formou krátkých e-mailových zpráv