Obec Mladý Smolivec

Ztráty a nálezy

Ztracené nebo nalezené věci v našich obcích předané občany na OÚ Mladý Smolivec.

Občanský zákoník v ustanovení § 1051 stanoví, že kdo najde ztracenou věc, nesmí si ji bez dalšího ponechat. Do roku 2013 byl povinen předat nález obci, na jejímž území k nálezu došlo, nově ji má nálezce vrátit tomu, kdo ji ztratil. Pokud není jasné, komu má být věc vrácena, je nálezce povinen oznámit nález do tří dnů obci.

OÚ Mladý Smolivec oznamuje, že mu byly předány níže uvedené nalezené věci, jejichž vlastník není znám:

 

Oznámení o nalezené navigaci - 4.1.2021

V Mladém Smolivci dne 4.1.2021 byla před OÚ nalezena navigace. Navigace je uložena na OÚ v Mladém Smolivci, telefon 371585145

Oznámení o nalezeném klíči v Dožicích před poštou - 26.7.2019

V Dožicích před poštou se našel klíč, klíč je na kroužku jen jeden spolu s přívěskem a kolečkem do nákupního košíku. Klíč je uložen na OÚ v Mladém Smolivci. Podrobnosti na telefonu 371585145.

Oznámení o nalezených klíčích od automobilu - 25.2.2019

Dne 25.2.2019 byly nalezeny klíče od automobilu v Dožicích před POŠTOU. Majitel si je může vyzvednout na OÚ v Mladém Smolivci.

Oznámení o nalezeném klíči Fab - 2.11.2018

Klíč FAB, nalezený v Mladém Smolivci vedle prodejny dne 2.11.2018.

Oznámení o nalezených dioptrických brýlí - 25.10.2017

Brýle dioptrické, nalezené ve Vůsí dne 25.10.2017

Oznámení o nalezeném klíči s visačkou dne 29.7.2016

Dne 29.7.2016 byl nalezen malý klíč s visačkou u ZKD Mladý Smolivec.


Nález

§ 1051

Má se za to, že si každý chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná. Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji.

§ 1052

(1) Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.
(2) Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem.

§ 1053

(1) Obec vyhlásí nález obvyklým způsobem. Nepřihlásí-li se v přiměřené době ten, kdo věc ztratil a má-li věc značnou hodnotu, učiní obec vhodné opatření, aby nález vešel v širší známost.
(2) Zjistí-li obec sama vlastníka, zejména z nezaměnitelného označení věci, oznámí mu nález a vyzve ho, aby si věc převzal.

 

……atd.