Obec Mladý Smolivec

Sociální služby

Obec Mladý Smolivec má uzavřenou smlouvu se sociální službou zřízenou Městem Nepomuk. Občané Mladosmolivecka tak mohou tyto služby využívat.

Informace pro zájemce o pečovatelskou službu

Poskytovatelem pečovatelské služby je město Nepomuk. Pečovatelská služba se poskytuje ve městě Nepomuku, v jeho částech a v okolních obcích. Poskytuje se v bytech a domech uživatelů pečovatelské služby, a to v pracovní dny v době od 07:00 do 15:30 hodin.

Kontakt

vedoucí pečovatelské služby: paní Renáta Vodičková adresa: Dům s pečovatelskou službou Nepomuk, Za Kostelem 583, 335 01 Nepomuk telefon: 371 591 437, e-mail: dd.nepomuk@iex.cz

Pro koho je pečovatelská služba určena?

Pečovatelská služba je terénní služba, která se poskytuje osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Poskytuje se osobám, které jsou odkázány na pomoc druhých při péči o sebe a svoji domácnost a tuto pomoc jim nemohou, nechtějí anebo nezvládnou zajistit rodinní příslušníci.

Komu se pečovatelská služba poskytuje?

Poskytuje se tomuto okruhu osob:

 • Osoby s jiným zdravotním postižením – věková struktura – dospělí 27 – 64 let
 • Mladší senioři - věková struktura – 65 – 80 let
 • Starší senioři - věková struktura - nad 80 let

Kdy se pečovatelská služba neposkytuje?

Poskytovatel neposkytuje službu, o kterou klient žádá:

 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, o kterou klient žádá
 • osobě, která žádá o poskytnutí služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Co mi může pečovatelská služba nabídnout?

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu níže uvedených úkonů (podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů)

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu = pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu = pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy = dovoz nebo donáška oběda, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podávání jídla a pití
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti = běžný úklid a údržba domácnosti (např. vysávání a vytírání podlahy, mytí nádobí, mytí oken, vynesení odpadků, stírání prachu, úklid společných prostor apod.), pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (např. sezonní úklid, úklid po malování apod.), donáška vody, topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti, praní a žehlení ložního a osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím = doprovázení dospělých k lékaři, na úřady, poštu a ostatní instituce, poskytující veřejné služby
 • základní sociální poradenství

Kolik zaplatím za poskytnutou službu?

Úhrada činí 130 Kč/hod. a je započítána podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu. Za praní a žehlení prádla se účtuje 70 Kč/1 kg.

Kde si mám o pečovatelskou službu požádat?

Požádat lze na adrese uvedené v úvodní části těchto informací. Je možné také kontaktovat odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Nepomuk – sociální pracovnice Eva Staňková, DiS. (č. tel. 371 519 739). Vedoucí služby a kontaktní osoba Renáta Vodičková, tel. 371591437, mob. 722929845, email dd.nepomuk@iex.cz.

 

Dovoz obědů pro seniory

Dovoz obědů pro seniory Mladosmolivecka zajišťuje Chráněnka Hvožďany.

Kontakt Marcela Hlinková, tel. č. 724258530.