Obec Mladý Smolivec

Hostitelská péče může pomoci dětem z dětských domovů lépe proplouvat životem

Rádi byste pomohli dětem z dětských domovů, ale na pěstounskou péči si netroufáte? Existuje další možnost a to HOSTITELSKÁ PÉČE.

Proč jsou děti v dětských domovech?

Většina dětí žijících v dětských domovech má rodinu, která neplní svou funkci. Svěření dítěte do dětského domova je krajním opatřením, které soud nařídí, jestliže je výchova dítěte vážně ohrožena či vážně narušena. Svěření do dětského domova je tak poslední možností, jak dítěti aktuálně pomoci.

Děti do dětského domova velmi často přicházejí s negativními zážitky ze své biologické rodiny, také velmi často s deficitem ve vzdělávání.

 

Co je hostitelská péče?

Hostitelská péče není formou náhradní péče, má jiná pravidla než pěstounská péče.  Dětem z dětských domovů však velmi pomáhá, poskytuje jim lásku a potřebné zázemí, nabízí možnost získávat nové zkušenosti, prožívat radostné chvíle.

Děti vyrůstající v dětských domovech mohou navštěvovat rodinu hostitelů o víkendech nebo během prázdnin.  Pobyt dítěte mimo zařízení v rodině hostitelů probíhá v režimu § 30, Zákona o sociálně právní ochraně dětí.

 

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi hostitelskou péčí a pěstounskou péčí?

Děti v pěstounské péči žijí u nové rodiny dlouhodobě, až do doby jejich zletilosti.

Pěstounské péči předchází schválení soudu. Hostitelské péči předchází schválení OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí).

Pěstouni pobírají odměnu a měsíční příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Hostitelská péče je čistě dobrovolnickou pomocí, nejsou s ní spojené žádné finanční kompenzace a veškerá péče o dítě včetně případných výletů a dalších aktivit jsou hrazeny plně hostitelskou rodinou.

 

Kdo se může stát hostitelem?

Každý zájemce o hostitelskou péči musí projít určitým schvalovacím procesem u OSPOD (odbor sociálně-právní ochrany dětí). Základem je čistý trestní rejstřík, psychologické vyšetření a šetření v rodině hostitele, které probíhá tak, že pracovník OSPOD navštíví zájemce přímo u něj doma. Hostitelem může být prakticky kdokoliv. O hostitelskou péči mají většinou zájem rodiny s vlastními dětmi, které však mohou zajistit zázemí ještě dalšímu dítěti. Bývají to i lidé, kteří své vlastní děti nemají nebo ti, jejichž děti už jsou samostatné.

 

Co je cílem hostitelské péče?

Cílem je poskytnout dítěti možnost, aby zažil prostředí běžně fungující rodiny a tím získal správné vnímání o rodině. Neznamená to, že hostitelská rodina nahrazuje stoprocentně rodiče, které dítě umístěné v dětském domově má. Velmi důležitý je individuální přístup k dítěti v hostitelské rodině, který zatím dětský domov neumí plnohodnotně nabídnout v rodinných skupinách, kde je 6-8 dětí s jedním pedagogickým pracovníkem.

Hostitelská péče hlavně přináší jednotlivci nebo rodině dobrý pocit z pomoci dítěti a vědomí toho, že dítěti umožnili prožít hezké období mimo ústavní zařízení.

 

Jedna z hostitelek přináší svou zkušenost:

Naši současnou hostitelskou péči nevnímáme jako speciální nárok na nás jako hostitele.

Všechno co jsme dělali dosud, děláme dál, jen je nás víc. Začlenění do zcela běžné denní rutiny, lidských vztahů širší rodiny i přátel pomáhá dítěti rozšířit důvěru, zlepšit komunikaci s jinou sociální skupinou než znalo doposud.

A naše odměna?

Dobrý pocit z toho, že byť třeba jen málo, ale pomůžeme tam, kde ústavní péče  prostě nestačí, a pak to nejhlavnější, důvěra spokojeného dítěte.“

 

Rádi byste poskytli dítěti z dětského domova hostitelskou péči?

Nabízíme „Seminář pro veřejnost k hostitelské péči“ za účelem navázání spolupráce s potencionálními zájemci, dne 3. června 2024, od 16 hodin ve Volnočasovém centru Fénix Nepomuk.

 

V případě jakýchkoliv dotazů k hostitelské péči lze kontaktovat ředitele Dětského domova Nepomuk - Mgr. Romana Sudu a pracovnice OSPOD Městského úřadu Nepomuk - Petru Járovou, DiS,  Bc. Simonu Kristovou, Mgr. Marcelu Silovskou.

Autor článku: Petra Járová, Roman Suda
Autor fotografií: archiv dětského domova Nepomuk