Obec Mladý Smolivec

Archiv dokumentů strana 6

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 6.

Záměr 8/2022

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 8/2022

Minimální zveřejnění od 02.5.2022 do 17.5.2022

Záměr 9/2022

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 9/2022

Minimální zveřejnění od 02.5.2022 do 17.5.2022

Záměr 5/2022

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 5/2022

Minimální zveřejnění od 29.4.2022 do 14.5.2022

Záměr 6/2022

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 6/2022

Minimální zveřejnění od 29.4.2022 do 14.5.2022

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č.j.: DOP/5867/2022 - VrL

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Minimální zveřejnění od 28.4.2022 do 13.5.2022

Veřejná vyhláška od FÚ pro Plzeňský kraj č.j.: 837965/22/2300-11420-401159

Na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 837681/22/2300-11420-401159

Minimální zveřejnění od 26.4.2022 do 26.5.2022

Rozpočtové opatření č. 3/2022

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 3/2022

Minimální zveřejnění od 25.4.2022 do 11.5.2022

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 21. 4. 2022

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 21. 4. 2022 od 18 h v hostinci u Křížů v Budislavicích

Minimální zveřejnění od 14.4.2022 do 21.4.2022

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj oznamuje dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí dne 9. 5. 2022 od 14 do 16 hodin na OÚ Mladý Smolivec.

Minimální zveřejnění od 07.4.2022 do 09.5.2022

Rozpočtové opatření č. 2/2022

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 2/2022

Minimální zveřejnění od 28.3.2022 do 12.4.2022

Schválený rozpočet Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2022, Schválený SVR 2023-2024, Závěrečný účet svazku za rok 2021

Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje Schválený rozpočet na rok 2022 , Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024 a Schválený závěrečný účet svazku za rok 2021.

Minimální zveřejnění od 21.3.2022 do 05.4.2022

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 17. 3. 2022

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 17. 3. 2022 od 18 h v zasedací místnosti Obecního úřadu

Minimální zveřejnění od 10.3.2022 do 17.3.2022

Záměr 2/2022

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 2/2022

Minimální zveřejnění od 28.2.2022 do 15.3.2022

Záměr 3/2022

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 3/2022

Minimální zveřejnění od 28.2.2022 do 15.3.2022

Záměr 4/2022

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 4/2022

Minimální zveřejnění od 28.2.2022 do 15.3.2022

Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2022, návrh SVR 2023-2024

Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2024.

Minimální zveřejnění od 28.2.2022 do 15.3.2022

Návrh závěrečného účtu za rok 2021 Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství

Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2021

Minimální zveřejnění od 28.2.2022 do 15.3.2022

Oznámení KoPÚ Dožice ze dne 9. 2. 2022

Oznámení o vyložení soupisu nároků grafických přídělů vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dožice a navazující část k.ú. Mladý Smolivec, Budislavice, Měrčín a Čížkov u Blovic

Minimální zveřejnění od 10.2.2022 do 25.2.2022

Ukončení mimořádných veterinárních opatření SVS-MVO-AI-KVSP přesah pásma dozoru Hajany 06.01.2022

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v Plzeňském kraji – nařízená dne 06.01.2022 pod č. j. SVS/2022/003622-P, na základě potvrzení jejího výskytu v k.ú. 636533 Hajany (okres Strakonice), se ukončují. Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2022/003622-P ze dne 06.01.2022 se zrušuje.

Minimální zveřejnění od 08.2.2022 do 23.2.2022

Rozpočtové opatření č. 1/2022

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 1/2022

Minimální zveřejnění od 07.2.2022 do 23.2.2022

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-70004/2021-15121

Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis.zn.: MZE-22965/2021-15121

Minimální zveřejnění od 02.2.2022 do 18.2.2022