Obec Mladý Smolivec

Archiv dokumentů strana 5

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 5.

Záměr 12/2022

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 12/2022

Minimální zveřejnění od 18.7.2022 do 03.8.2022

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 18. 7. 2022

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat v pondělí 18. 7. 2022 od 18 h v hostinci v Dožicích.

Minimální zveřejnění od 11.7.2022 do 18.7.2022

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č.j.: DOP/8873/2022 - VrL

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Minimální zveřejnění od 30.6.2022 do 15.7.2022

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č.j.: DOP/8605/2022 - VrL

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Minimální zveřejnění od 28.6.2022 do 14.7.2022

Záměr 10/2022

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 10/2022

Minimální zveřejnění od 17.6.2022 do 03.7.2022

Záměr 11/2022

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 11/2022

Minimální zveřejnění od 17.6.2022 do 03.7.2022

Rozpočtové opatření č. 5/2022

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 5/2022

Minimální zveřejnění od 17.6.2022 do 02.7.2022

Závěrečný účet obce Mladý Smolivec za rok 2021

Závěrečný účet 2021, Výsledovka MŠ Starý Smolivec 2021, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2021, Rozvaha 2021, Výkaz zisku a ztráty 2021, Příloha 2021, Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2021, Údaje o poskytnutých garancích 2021, Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 2021

Minimální zveřejnění od 16.6.2022 do 02.7.2022

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v části katastrálního území Dožice čj. OO-3/2022-406

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih oznamuje, že dokončil obnovu katastrálního operátu přepracováním v části katastrálního území Dožice obce Mladý Smolivec dnem 7. 6. 2022.

Minimální zveřejnění od 10.6.2022 do 11.7.2022

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 16. 6. 2022

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 16. 6. 2022 od 18 h ve Starém Smolivci na hřišti.

Minimální zveřejnění od 09.6.2022 do 16.6.2022

Oznámení o rozšíření obvodu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Starý Smolivec o navazující části sousedních k. ú. Radošice a Mladý Smolivec zn.:SPU 205399/2022/Her.

Státní pozemkový úřad vydává Oznámení o rozšíření obvodu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Starý Smolivec o navazující části sousedních k. ú. Radošice a Mladý Smolivec.

Minimální zveřejnění od 08.6.2022 do 24.6.2022

Potřebný počet podpisů na petici pro volby do zastupitelstev obcí 23. - 24. 9. 2022

Obecní úřad Mladý Smolivec tímto stanovuje počet podpisů na petici podporující kandidaturu (§ 27 odst. 3 zák. 491/2001 Sb) pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23. - 24. 9. 2022.

Minimální zveřejnění od 06.6.2022 do 19.7.2022

Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Závěrečný účet 2021, Výsledovka MŠ Starý Smolivec, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2021, Rozvaha 2021, Výkaz zisku a ztráty 2021, Příloha 2021, Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2021, Údaje o poskytnutých garancích 2021, Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 2021

Minimální zveřejnění od 31.5.2022 do 16.6.2022

Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2021

Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

Minimální zveřejnění od 31.5.2022 do 21.6.2022

Vyhlášení konkursu na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele MŠ Starý Smolivec

Na základě usnesení zastupitelstva obce Mladý Smolivec ze dne 19. 5. 2022 vyhlašuje Obec Mladý Smolivec konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola Starý Smolivec, okres Plzeň-jih

Minimální zveřejnění od 26.5.2022 do 30.6.2022

Rozpočtové opatření č. 4/2022

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 4/2022

Minimální zveřejnění od 25.5.2022 do 10.6.2022

Oznámení o vystavení soupisu výstupních nároků grafických přídělů pozemků pro rekonstrukci přídělů KPÚ v k. ú. Dožice a navazující části k.ú. zn.: SPU 171436/2022/Sei.

Státní pozemkový úřad vydává Oznámení o vystavení soupisu výstupních nároků grafických přídělů pozemků pro rekonstrukci přídělů komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dožice.

Minimální zveřejnění od 17.5.2022 do 18.6.2022

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: VŽP/2065/2022 - VaR

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí vydává Oznámení projednání návrhu - Zprávy . 3 O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MLADÝ SMOLIVEC ZA OBDOBÍ 2018-2022

Minimální zveřejnění od 17.5.2022 do 17.6.2022

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 19. 5. 2022

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 19. 5. 2022 od 18 h v sále hostince v Radošicích.

Minimální zveřejnění od 12.5.2022 do 19.5.2022

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby č.j.: 203 EX 50095/13-102

Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovité věci

Minimální zveřejnění od 09.5.2022 do 07.7.2022

Záměr 7/2022

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 7/2022

Minimální zveřejnění od 02.5.2022 do 17.5.2022