Obec Mladý Smolivec

Archiv dokumentů strana 5

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 5.

Volební stanoviště - DRIVE-IN v Plzeňském kraji pro volbu prezidenta republiky v roce 2023

Volební stanoviště - DRIVE-IN v Plzeňském kraji pro volbu prezidenta republiky v roce 2023 konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo).

Minimální zveřejnění od 28.12.2022 do 28.1.2023

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2024- 2026

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Mladý Smolivec na období 2024- 2026

Minimální zveřejnění od 27.12.2022 do 12.1.2023

Rozpočtové opatření č. 10/2022

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 10/2022

Minimální zveřejnění od 27.12.2022 do 11.1.2023

Zpráva č. 3 o uplatňování ÚP Mladý Smolivec za období 2018 - 2022

Zpráva č. 3 o uplatňování Územního plánu Mladý Smolivec za období 2018 - 2022

Minimální zveřejnění od 21.12.2022 do 06.1.2023

Schválený rozpočet na rok 2023

Schválený rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2023

Minimální zveřejnění od 20.12.2022 do 05.1.2023

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č.j.: DOP/12276/2022 - VrL

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Minimální zveřejnění od 19.12.2022 do 03.1.2023

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č. 1/2023

Obecně závazná vyhláška obce 1/2023 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Minimální zveřejnění od 15.12.2022 do 31.12.2022

Výzva podle § 8 odst. 1zákona č. 139/2022 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech - KoPÚ Dožice - osoby oprávněné z "historických" věcných břemen v obvodu KoPÚ - SPU 433966/2022/Sei

Státní pozemkový úřad vyzývá v souvislosti s řízením o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Dožice osoby oprávněné z "historických" věcných břemen v obvodu KoPÚ, jejichž zápis byl do katastru nemovitostí převzat z pozemkové knihy atd. a které jsou zapsány s údaji neumožňujícími jejich dostatečnou identifikaci, aby se přihlásily pobočce nejpozději do jednoho roku od zveřejnění této výzvy.

Minimální zveřejnění od 15.12.2022 do 15.12.2023

Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek - KoPÚ v k. ú. Dožice a navazující část - SPU 432707/2022/Sei

Státní pozemkový úřad zabezpečil vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků podle jejich ceny, výměry, vzdálenosti a druhu. Tento soupis nároků je ode dne 15. 12. 2022 vyložen po dobu 15 dnů na obecním úřadě v Mladém Smolivci. Námitky mohou vlastníci pozemků uplatnit u Pobočky Plzeň SPÚ do 31. 1. 2023.

Minimální zveřejnění od 15.12.2022 do 31.12.2022

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č.j.: DOP/12248/2022 - VrL

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Minimální zveřejnění od 15.12.2022 do 31.12.2022

Oznámení o vyvěšení dokumentů Mikroregionu Nepomucko ze dne 13.12.2022

V souladu se změnou zákona č. 250/2000 Sb. schválené zákonem č. 24/2017 informujeme o zveřejnění těchto dokumentů Mikroregionu Nepomucko:

Minimální zveřejnění od 15.12.2022 do 31.12.2023

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č.j.: DOP/12158/2022 - VrL

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Minimální zveřejnění od 08.12.2022 do 23.12.2022

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 15. 12. 2022

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 15. 12 .2022 od 18.00. hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Minimální zveřejnění od 08.12.2022 do 15.12.2022

Dražební vyhláška o provedení dražby nemovitosti v k. ú. Dožice č.j. UZSVM/P/22407/2022-HMSU

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vydává Dražební vyhlášku o provedení dražby nemovité věci v k. ú. Dožice

Minimální zveřejnění od 06.12.2022 do 10.1.2023

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí v Mladém Smolivci 2023

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta ČR v Mladém Smolivci, která se budou konat ve dnech 13. – 14. ledna 2023.

Minimální zveřejnění od 02.12.2022 do 14.1.2023

Seznam volebních okrsků Mladý Smolivec 2023

Seznam volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR v Mladém Smolivci, která se bude konat ve dnech 13. a 14. ledna 2023.

Minimální zveřejnění od 29.11.2022 do 14.1.2023

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2026 pro Obec Mladý Smolivec

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2026

Minimální zveřejnění od 29.11.2022 do 27.12.2022

Návrh rozpočtu 2023 pro Obec Mladý Smolivec

Návrh rozpočtu 2023

Minimální zveřejnění od 29.11.2022 do 27.12.2022

Rozpočtové opatření č. 9/2022

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 9/2022

Minimální zveřejnění od 29.11.2022 do 14.12.2022

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č.j.: DOP/11905/2022 - VrL

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Minimální zveřejnění od 21.11.2022 do 06.12.2022

Záměr 27/2022

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 27/2022

Minimální zveřejnění od 21.11.2022 do 06.12.2022