Obec Mladý Smolivec

Archiv dokumentů strana 2

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 2.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 19. 1. 2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 19. 1 .2023 od 17.30. hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Minimální zveřejnění od 12.1.2023 do 19.1.2023

Informace pro voliče nacházející se v izolaci z důvodu covid-19

Krajský úřad Plzeňského kraje zveřejňuje informace pro voliče nacházející se v izolaci z důvodu covid-19.

Minimální zveřejnění od 05.1.2023 do 28.1.2023

Záměr 1/2023

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 1/2023

Minimální zveřejnění od 04.1.2023 do 19.1.2023

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR (I. kolo) konané ve dnech 13. - 14. ledna 2023

Minimální zveřejnění od 28.12.2022 do 14.1.2023

Volební stanoviště - DRIVE-IN v Plzeňském kraji pro volbu prezidenta republiky v roce 2023

Volební stanoviště - DRIVE-IN v Plzeňském kraji pro volbu prezidenta republiky v roce 2023 konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo).

Minimální zveřejnění od 28.12.2022 do 28.1.2023

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2024- 2026

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Mladý Smolivec na období 2024- 2026

Minimální zveřejnění od 27.12.2022 do 12.1.2023

Schválený rozpočet na rok 2023

Schválený rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2023

Minimální zveřejnění od 27.12.2022 do 12.1.2023

Rozpočtové opatření č. 10/2022

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 10/2022

Minimální zveřejnění od 27.12.2022 do 11.1.2023

Zpráva č. 3 o uplatňování ÚP Mladý Smolivec za období 2018 - 2022

Zpráva č. 3 o uplatňování Územního plánu Mladý Smolivec za období 2018 - 2022

Minimální zveřejnění od 21.12.2022 do 06.1.2023

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č.j.: DOP/12276/2022 - VrL

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Minimální zveřejnění od 19.12.2022 do 03.1.2023

Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek - KoPÚ v k. ú. Dožice a navazující část - SPU 432707/2022/Sei

Státní pozemkový úřad zabezpečil vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků podle jejich ceny, výměry, vzdálenosti a druhu. Tento soupis nároků je ode dne 15. 12. 2022 vyložen po dobu 15 dnů na obecním úřadě v Mladém Smolivci. Námitky mohou vlastníci pozemků uplatnit u Pobočky Plzeň SPÚ do 31. 1. 2023.

Minimální zveřejnění od 15.12.2022 do 31.12.2022

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č.j.: DOP/12248/2022 - VrL

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Minimální zveřejnění od 15.12.2022 do 31.12.2022

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č.j.: DOP/12158/2022 - VrL

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Minimální zveřejnění od 08.12.2022 do 23.12.2022

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 15. 12. 2022

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 15. 12 .2022 od 18.00. hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Minimální zveřejnění od 08.12.2022 do 15.12.2022

Dražební vyhláška o provedení dražby nemovitosti v k. ú. Dožice č.j. UZSVM/P/22407/2022-HMSU

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vydává Dražební vyhlášku o provedení dražby nemovité věci v k. ú. Dožice

Minimální zveřejnění od 06.12.2022 do 10.1.2023

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí v Mladém Smolivci 2023

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta ČR v Mladém Smolivci, která se budou konat ve dnech 13. – 14. ledna 2023.

Minimální zveřejnění od 02.12.2022 do 14.1.2023

Seznam volebních okrsků Mladý Smolivec 2023

Seznam volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR v Mladém Smolivci, která se bude konat ve dnech 13. a 14. ledna 2023.

Minimální zveřejnění od 29.11.2022 do 14.1.2023

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2026 pro Obec Mladý Smolivec

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu 2024-2026

Minimální zveřejnění od 29.11.2022 do 27.12.2022

Návrh rozpočtu 2023 pro Obec Mladý Smolivec

Návrh rozpočtu 2023

Minimální zveřejnění od 29.11.2022 do 27.12.2022

Rozpočtové opatření č. 9/2022

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 9/2022

Minimální zveřejnění od 29.11.2022 do 14.12.2022

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č.j.: DOP/11905/2022 - VrL

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Minimální zveřejnění od 21.11.2022 do 06.12.2022