Obec Mladý Smolivec

Archiv dokumentů strana 2

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 2.

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 8. a 9.10.2021

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Minimální zveřejnění od 09.8.2021 do 09.10.2021

Záměr 09/2021

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 09/2021

Minimální zveřejnění od 05.8.2021 do 21.8.2021

Mimořádná a ochranná opatření – co aktuálně platí od 30.7.2021

Mimořádná a ochranná opatření

Minimální zveřejnění od 02.8.2021 do 18.8.2021

Nová mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny ze dne 30.7.2021

Mimořádná opatření MZ ČR, která byla projednána a schválena vládou 30.7.2021 + další informace

Minimální zveřejnění od 02.8.2021 do 18.8.2021

Rozpočtové opatření č. 06/2021

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 06/2021

Minimální zveřejnění od 30.7.2021 do 15.8.2021

Veřejná vyhláška od SPU spis.zn.: 2RP17652/2015-504201

Oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dožice o navazující části sousedních k.ú. Měrčín a k.ú. Čížkov u Blovic

Minimální zveřejnění od 27.7.2021 do 12.8.2021

Mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny ze dne 26.7.20211

Nové mimořádné opatření a dvě změny mimořádných opatření MZ ČR, vše projednáno a schváleno vládou 26.7.2021

Minimální zveřejnění od 27.7.2021 do 12.8.2021

Záměr 08/2021

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 08/2021

Minimální zveřejnění od 22.7.2021 do 07.8.2021

Záměr 07/2021

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 07/2021

Minimální zveřejnění od 22.7.2021 do 07.8.2021

Mimořádná opatření MZ ČR a Ochranné opatřeni ze dne 19.7.2021

Mimořádné opatření MZ ČR, které bylo projednáno a schváleno vládou 19.7.2021 včetně Ochranného opatřeni MZ ČR k cestování, platné od 19.7.2021

Minimální zveřejnění od 20.7.2021 do 05.8.2021

Změny mimořádných opatření MZ ČR ze dne 12.7.2021

Mimořádná opatření MZ ČR, která byla projednána a schválena vládou 12.07.2021

Minimální zveřejnění od 15.7.2021 do 31.7.2021

Zrušení mimořádných opatření MZ k testování ve školách ze dne 30.6.2021

Zrušení mimořádných opatření MZ k testování ve školách

Minimální zveřejnění od 07.7.2021 do 23.7.2021

Změny mimořádných opatření MZ ČR ze dne 1.7.2021

Změny mimořádných opatření MZ ČR včetně aplikace Tečka a čTečka

Minimální zveřejnění od 07.7.2021 do 23.7.2021

Změny mimořádných opatření MZ ČR ze dne 2.7.2021

Změny mimořádných opatření MZ ČR

Minimální zveřejnění od 07.7.2021 do 23.7.2021

Změny mimořádných opatření MZ ČR ze dne 28.6.2021 včetně plánu testování dětí

Změny mimořádných opatření MZ ČR, které byly projednány vládou dne 28.6.2021, včetně schváleného Plánu na screeningové testování dětí

Minimální zveřejnění od 29.6.2021 do 15.7.2021

Změny mimořádných opatření MZ ČR ze dne 21.6.2021

Změny mimořádných opatření MZ ČR - projednáno vládou 21.6.2021

Minimální zveřejnění od 23.6.2021 do 09.7.2021

Rozpočtové opatření č. 05/2021

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 05/2021

Minimální zveřejnění od 18.6.2021 do 04.7.2021

Mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny ze dne 14.6.2021

Mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny, které byly projednány vládou dne 14.6.2021

Minimální zveřejnění od 18.6.2021 do 04.7.2021

Závěrečný účet obce Mladý Smolivec za rok 2020

Závěrečný účet 2020, Výsledovka MŠ Starý Smolivec 2020, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2020, Rozvaha 2020, Výkaz zisku a ztráty 2020, Příloha 2020, Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2020, Údaje o poskytnutých garancích 2020, Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 2020

Minimální zveřejnění od 18.6.2021 do 04.7.2021

Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků zn.: SPU 199994/2021/Her.

Státní pozemkový úřad vydává Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Radošice

Minimální zveřejnění od 15.6.2021 do 01.7.2021

Veřejná vyhláška od SPU o zjišťování průběhu hranic pozemků v obvodu Radošice spis.zn.: SP5121/2021-504201

Veřejná vyhláška k šetření průběhu hranic pozemků-obvodu pozemkové úpravy pro pozemkovou úpravu v katastrálním území Radošice, obec Mladý Smolivec

Minimální zveřejnění od 15.6.2021 do 01.7.2021