Obec Mladý Smolivec

Archiv dokumentů strana 4

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 4.

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav

Obec Mladý Smolivec vyhlašuje na základě oznámení Státního pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, že byla zahájena obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav.

Minimální zveřejnění od 14.2.2023 do 01.3.2023

Veřejná vyhláška od SPÚ o doručení pozvánky k šetření průběhu hranic pozemků k.ú. Starý Smolivec

Státní pozemkový úřad vydává Veřejnou vyhlášku o doručení pozvánky k šetření průběhu hranic pozemků k.ú. Starý Smolivec

Minimální zveřejnění od 14.2.2023 do 01.3.2023

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 16. 2. 2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 16. 2 .2023 od 17.30. hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Minimální zveřejnění od 09.2.2023 do 16.2.2023

Valná hromada honebního společenstva - pozvánka

Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva, která se koná dne 17. 2. 2023 od 17 hodin na obecním úřadě v Mladém Smolivci.

Minimální zveřejnění od 02.2.2023 do 17.2.2023

Upozornění ČEPS k odstranění stromoví

Upozornění ČEPS k odstranění stromoví

Minimální zveřejnění od 30.1.2023 do 15.2.2023

Výsledky volby prezidenta ČR 27. a 28. ledna 2023

Výsledky volby prezidenta ČR 27. a 28. ledna 2023 v obci Mladý Smolivec a v jednotlivých okrscích.

Minimální zveřejnění od 30.1.2023 do 12.2.2023

Rozpočtové opatření č. 1/2023

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 1/2023

Minimální zveřejnění od 20.1.2023 do 04.2.2023

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky - II. kolo

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR (II. kolo) konané ve dnech 27. - 28. ledna 2023

Minimální zveřejnění od 17.1.2023 do 28.1.2023

Výsledky volby prezidenta ČR 13. a 14. ledna 2023

Výsledky volby prezidenta ČR 13. a 14. ledna 2023 v obci Mladý Smolivec a v jednotlivých okrscích.

Minimální zveřejnění od 16.1.2023 do 31.1.2023

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 19. 1. 2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 19. 1 .2023 od 17.30. hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Minimální zveřejnění od 12.1.2023 do 19.1.2023

Informace pro voliče nacházející se v izolaci z důvodu covid-19

Krajský úřad Plzeňského kraje zveřejňuje informace pro voliče nacházející se v izolaci z důvodu covid-19.

Minimální zveřejnění od 05.1.2023 do 28.1.2023

Záměr 1/2023

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 1/2023

Minimální zveřejnění od 04.1.2023 do 19.1.2023

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR (I. kolo) konané ve dnech 13. - 14. ledna 2023

Minimální zveřejnění od 28.12.2022 do 14.1.2023

Volební stanoviště - DRIVE-IN v Plzeňském kraji pro volbu prezidenta republiky v roce 2023

Volební stanoviště - DRIVE-IN v Plzeňském kraji pro volbu prezidenta republiky v roce 2023 konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo).

Minimální zveřejnění od 28.12.2022 do 28.1.2023

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2024- 2026

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Mladý Smolivec na období 2024- 2026

Minimální zveřejnění od 27.12.2022 do 12.1.2023

Rozpočtové opatření č. 10/2022

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 10/2022

Minimální zveřejnění od 27.12.2022 do 11.1.2023

Zpráva č. 3 o uplatňování ÚP Mladý Smolivec za období 2018 - 2022

Zpráva č. 3 o uplatňování Územního plánu Mladý Smolivec za období 2018 - 2022

Minimální zveřejnění od 21.12.2022 do 06.1.2023

Schválený rozpočet na rok 2023

Schválený rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2023

Minimální zveřejnění od 20.12.2022 do 05.1.2023

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č.j.: DOP/12276/2022 - VrL

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Minimální zveřejnění od 19.12.2022 do 03.1.2023

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č. 1/2023

Obecně závazná vyhláška obce 1/2023 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Minimální zveřejnění od 15.12.2022 do 31.12.2022

Výzva podle § 8 odst. 1zákona č. 139/2022 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech - KoPÚ Dožice - osoby oprávněné z "historických" věcných břemen v obvodu KoPÚ - SPU 433966/2022/Sei

Státní pozemkový úřad vyzývá v souvislosti s řízením o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Dožice osoby oprávněné z "historických" věcných břemen v obvodu KoPÚ, jejichž zápis byl do katastru nemovitostí převzat z pozemkové knihy atd. a které jsou zapsány s údaji neumožňujícími jejich dostatečnou identifikaci, aby se přihlásily pobočce nejpozději do jednoho roku od zveřejnění této výzvy.

Minimální zveřejnění od 15.12.2022 do 15.12.2023