Obec Mladý Smolivec

Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Závěrečný účet 2022, Výsledovka MŠ Starý Smolivec, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2022, Rozvaha 2022, Výkaz zisku a ztráty 2022, Příloha 202, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2022, Údaje o poskytnutých garancích 2022, Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 2022

Zveřejněno: 05.5.2023
Sejmuto: 25.5.2023