Obec Mladý Smolivec

Závěrečný účet obce Mladý Smolivec za rok 2022

Závěrečný účet 2022, Výsledovka MŠ Starý Smolivec 2022, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2022, Rozvaha 2022, Výkaz zisku a ztráty 2022, Příloha 2022, Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2022, Údaje o poskytnutých garancích 2022, Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 2022