Obec Mladý Smolivec

Archiv dokumentů strana 3

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 3.

Záměr 27/2022

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 27/2022

Minimální zveřejnění od 21.11.2022 do 06.12.2022

Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Nepomucko na rok 2023, návrh rozpočtového výhledu na roky 2023-2025

Návrh rozpočtu dle kapitol DSO Mikroregion Nepomucko na rok 2023, návrh rozpočtového výhledu na roky 2023-2025

Minimální zveřejnění od 21.11.2022 do 06.12.2022

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v každém volebním okrsku Mladého Smolivce pro volbu prezidenta České republiky, která se bude konat ve dnech 13. – 14. ledna 2023.

Minimální zveřejnění od 14.11.2022 do 14.1.2023

Schválený rozpočet Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2023, Schválený SVR 2024-2025

Schválený rozpočet Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2023, Schválený SVR 2024-2025

Minimální zveřejnění od 11.11.2022 do 26.11.2022

Aukční vyhláška čj. UZSVM/P/30150/2022-HMSO - p. č. st. 34, jehož součástí je stavba rodinného domu čp. 35 v k. ú. Mladý Smolivec

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejňuje Aukční vyhlášku. Předmětem aukce je pozemek p. č. st. 34, jehož součástí je stavba rodinného domu čp. 35 v k. ú. Mladý Smolivec.

Minimální zveřejnění od 11.11.2022 do 08.12.2022

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 14. 11. 2022

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat v pondělí 14. 11. 2022 od 17:30 h v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Minimální zveřejnění od 07.11.2022 do 14.11.2022

Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2023, návrh SVR 2024-2025

Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2025.

Minimální zveřejnění od 25.10.2022 do 10.11.2022

Veřejná vyhláška o návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění Aktualice č. 1, 2 a 4

Veřejná vyhláška Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje o návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění Aktualice č. 1, 2 a 4.

Minimální zveřejnění od 21.10.2022 do 06.11.2022

Ustavující zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec 20. 10. 2022

Pozvánka na veřejné ustavující zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 20. října 2022 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mladém Smolivci čp. 95

Minimální zveřejnění od 12.10.2022 do 20.10.2022

Výsledky voleb do Senátu PČR 30. 9. a 1. 10. 2022 - 2. kolo

Výsledky voleb do Senátu PČR - 2. kolo.

Minimální zveřejnění od 06.10.2022 do 22.10.2022

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č.j.: DOP/11225/2022 - BaM

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Minimální zveřejnění od 05.10.2022 do 21.10.2022

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu PČR 23. a 24. 9. 2022

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu PČR

Minimální zveřejnění od 26.9.2022 do 12.10.2022

Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice úředník / úřednice

s pracovní náplní referent/ka samosprávy, rozpočtu a financování, správy daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění, hospodaření s majetkem územních samosprávných celků, správy ve věcech archivnictví a spisové služby, účetní a mzdové agendy.

Minimální zveřejnění od 26.9.2022 do 10.10.2022

Rozpočtové opatření č. 8/2022

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 8/2022

Minimální zveřejnění od 21.9.2022 do 07.10.2022

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby č.j.: 180 DD 53/22-5

Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovité věci

Minimální zveřejnění od 21.9.2022 do 27.9.2022

Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Radošice - Došetření zn.:SPU 334362/2022/Her.

Státní pozemkový úřad vydává Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Radošice - Došetření.

Minimální zveřejnění od 13.9.2022 do 29.9.2022

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 15. 9. 2022

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 15. 9. 2022 od 18 h v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci.

Minimální zveřejnění od 08.9.2022 do 15.9.2022

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR (I. kolo) konaných ve dnech 23. - 24. září 2022

Minimální zveřejnění od 08.9.2022 do 24.9.2022

Záměr 26/2022

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 26/2022

Minimální zveřejnění od 06.9.2022 do 22.9.2022

Veřejná vyhláška od OÚ Mladý Smolivec ze dne 6. 9. 2022

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti

Minimální zveřejnění od 06.9.2022 do 22.9.2022

Záměr 25/2022

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 25/2022

Minimální zveřejnění od 30.8.2022 do 14.9.2022