Obec Mladý Smolivec

Archiv dokumentů strana 8

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 8.

Mimořádná opatření MZDR ČR z 21.12.2020

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 21.12.2020

Minimální zveřejnění od 22.12.2020 do 07.1.2021

Krizové opatření vlády ČR a ochranná opatření MZDR ČR z 21.12.2020

Krizové opatření vlády ČR a ochranná opatření MZDR ČR z 21.12.2020

Minimální zveřejnění od 22.12.2020 do 07.1.2021

Usnesení vlády č. 578 ze dne 21.12.2020

Část Sbírky zákonů č. 237 obsahující usnesení vlády přijaté v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 21.12.2020

Minimální zveřejnění od 22.12.2020 do 07.1.2021

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/14119/2020-BaM

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní vydává opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu sp.zn.: MÚ/DOP/5787/20

Minimální zveřejnění od 21.12.2020 do 06.1.2021

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/14118/2020-BaM

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravní vydává opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu sp.zn.: MÚ/DOP/5784/20

Minimální zveřejnění od 21.12.2020 do 06.1.2021

Záměr 10/2020

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 10/2020

Minimální zveřejnění od 18.12.2020 do 03.1.2021

Záměr 9/2020

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 9/2020

Minimální zveřejnění od 18.12.2020 do 03.1.2021

Záměr 8/2020

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 8/2020

Minimální zveřejnění od 18.12.2020 do 03.1.2021

Usnesení vlády č. 564 ze dne 17.12.2020

Usnesení vlády

Minimální zveřejnění od 17.12.2020 do 02.1.2021

Schválený rozpočet na rok 2021

Schválený rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2021

Minimální zveřejnění od 15.12.2020 do 31.12.2020

Rozpočtové opatření č. 10/2020

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 10/2020

Minimální zveřejnění od 15.12.2020 do 31.12.2020

Usnesení vlády č. 532 - 537 ze dne 14.12.2020

Část Sbírky zákonů č. 220 obsahující usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 14.12.2020

Minimální zveřejnění od 15.12.2020 do 31.12.2020

Krizová opatření vlády ČR a mimořádná opatření MZDR ČR z 14.12.2020

Přehled mimořádných opatření a usnesení vlády ČR ze dne 14.12.2020

Minimální zveřejnění od 15.12.2020 do 31.12.2020

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č. 1/2020

Obecně závazná vyhláška obce 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Minimální zveřejnění od 14.12.2020 do 31.12.2020

Usnesení vlády č. 523 a 524 ze dne 10.12.2020

Usnesení vlády

Minimální zveřejnění od 10.12.2020 do 26.12.2020

Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků č.j. USN-R4-860/2020

Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků

Minimální zveřejnění od 10.12.2020 do 26.12.2020

Rozpočtové provizorium Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na r. 2021

Rozpočtové provizorium na rok 2021

Minimální zveřejnění od 10.12.2020 do 26.12.2020

Jednání vlády 10.12.2020 - prodloužení NS

Prodloužení nouzového stavu do 23. prosince 2020 a přijaté související usnesení k upřesnění stávajících krizových opatření.

Minimální zveřejnění od 10.12.2020 do 26.12.2020

Usnesení vlády č. 521 a 522 ze dne 10.12.2020

Usnesení vlády v souvislosti s COVID 19

Minimální zveřejnění od 10.12.2020 do 26.12.2020

Usnesení o nařízení 1.kola elektronické dražby č.j.: 97EX 3539/15-55

Soudní exekutor vydává Usnesení o nařízení 1.kola elektronické dražby - elektronickou dražební vyhlášku

Minimální zveřejnění od 08.12.2020 do 16.2.2021

Aktuální informace z jednání vlády 7.12.2020 ke COVID-19

Usnesení vlády ČR týkající se problematiky COVID-19 - krizová opatření vlády a mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví. UV 1292 se týká úpravy krizového opatření o změně pracovní povinnosti studentů.

Minimální zveřejnění od 08.12.2020 do 24.12.2020