Obec Mladý Smolivec

Archiv dokumentů strana 8

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 8.

Rozpočtové opatření č. 6/2022

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 6/2022

Minimální zveřejnění od 27.7.2022 do 12.8.2022

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise v každém volebním okrsku Mladého Smolivce pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat ve dnech 23. – 24. září 2022.

Minimální zveřejnění od 25.7.2022 do 24.9.2022

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č.j.: DOP/9874/2022 - VrL

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Minimální zveřejnění od 21.7.2022 do 06.8.2022

Záměr 16/2022

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 16/2022

Minimální zveřejnění od 20.7.2022 do 05.8.2022

Záměr 15/2022

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 15/2022

Minimální zveřejnění od 19.7.2022 do 04.8.2022

Záměr 14/2022

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 14/2022

Minimální zveřejnění od 18.7.2022 do 13.8.2022

Záměr 13/2022

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 13/2022

Minimální zveřejnění od 18.7.2022 do 03.8.2022

Záměr 12/2022

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 12/2022

Minimální zveřejnění od 18.7.2022 do 03.8.2022

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 18. 7. 2022

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat v pondělí 18. 7. 2022 od 18 h v hostinci v Dožicích.

Minimální zveřejnění od 11.7.2022 do 18.7.2022

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č.j.: DOP/8873/2022 - VrL

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Minimální zveřejnění od 30.6.2022 do 15.7.2022

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č.j.: DOP/8605/2022 - VrL

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Minimální zveřejnění od 28.6.2022 do 14.7.2022

Záměr 10/2022

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 10/2022

Minimální zveřejnění od 17.6.2022 do 03.7.2022

Záměr 11/2022

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 11/2022

Minimální zveřejnění od 17.6.2022 do 03.7.2022

Rozpočtové opatření č. 5/2022

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 5/2022

Minimální zveřejnění od 17.6.2022 do 02.7.2022

Závěrečný účet obce Mladý Smolivec za rok 2021

Závěrečný účet 2021, Výsledovka MŠ Starý Smolivec 2021, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2021, Rozvaha 2021, Výkaz zisku a ztráty 2021, Příloha 2021, Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2021, Údaje o poskytnutých garancích 2021, Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 2021

Minimální zveřejnění od 16.6.2022 do 02.7.2022

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v části katastrálního území Dožice čj. OO-3/2022-406

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih oznamuje, že dokončil obnovu katastrálního operátu přepracováním v části katastrálního území Dožice obce Mladý Smolivec dnem 7. 6. 2022.

Minimální zveřejnění od 10.6.2022 do 11.7.2022

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 16. 6. 2022

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 16. 6. 2022 od 18 h ve Starém Smolivci na hřišti.

Minimální zveřejnění od 09.6.2022 do 16.6.2022

Oznámení o rozšíření obvodu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Starý Smolivec o navazující části sousedních k. ú. Radošice a Mladý Smolivec zn.:SPU 205399/2022/Her.

Státní pozemkový úřad vydává Oznámení o rozšíření obvodu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Starý Smolivec o navazující části sousedních k. ú. Radošice a Mladý Smolivec.

Minimální zveřejnění od 08.6.2022 do 24.6.2022

Potřebný počet podpisů na petici pro volby do zastupitelstev obcí 23. - 24. 9. 2022

Obecní úřad Mladý Smolivec tímto stanovuje počet podpisů na petici podporující kandidaturu (§ 27 odst. 3 zák. 491/2001 Sb) pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23. - 24. 9. 2022.

Minimální zveřejnění od 06.6.2022 do 19.7.2022

Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Závěrečný účet 2021, Výsledovka MŠ Starý Smolivec, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2021, Rozvaha 2021, Výkaz zisku a ztráty 2021, Příloha 2021, Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2021, Údaje o poskytnutých garancích 2021, Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 2021

Minimální zveřejnění od 31.5.2022 do 16.6.2022

Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2021

Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

Minimální zveřejnění od 31.5.2022 do 21.6.2022