Obec Mladý Smolivec

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 18. 7. 2022

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat v pondělí 18. 7. 2022 od 18 h v hostinci v Dožicích.

Program:

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů, určení zapisovatele
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Pronájem části pozemku p. č. 870/2 v k. ú. Starý Smolivec a p.č. 946/1 v k.ú. Mladý Smolivec pro umístění Z-boxu
 6. Zpráva č. 3 o uplatňování územního plánu Mladý Smolivec
 7. Projekt divadla JKT v Plzni „Kultura občanů regionu“
 8. Žádost Moniky Markové z Dožice o dotaci z rozpočtu obce o příspěvek na terapii
 9. Škoda vzniklá přívalovým deštěm u č. p. 52 v Dožicích
 10. Nabídka Putovního kina
 11. Nové podmínky pro distribuci Nepomuckých novin
 12. Věcné dary na radošickou pouť
 13. Věcné dary na budislavickou pouť
 14. Dotace, stavební akce
 15. Došlá pošta
 16. Diskuse

 

Mladý Smolivec, 11. 7. 2022

Podepsán: Jan Spour, místostarosta obce

Zveřejněno: 11.7.2022
Sejmuto: 18.7.2022