Obec Mladý Smolivec

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk, obor dopravy - opatření obecné povahy č.j. DOP/9990/2024 - VrL

Zveřejnění návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Zveřejněno: 12.6.2024
Sejmuto: 13.7.2024