Obec Mladý Smolivec

Opatření obecné povahy - Městský úřad Nepomuk - VŽP/1857/2024 - HoL

Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje V2, mapa

Zveřejněno: 02.5.2024
Sejmuto: 18.5.2024