Obec Mladý Smolivec

SDH Budislavice

Informace o Sboru dobrovolných hasičů Budislavice.

SDH Budislavice dosahuje v posledních letech velmi dobrých vísledků v soutěžích. Pravidelně nasazuje družstvo mužů i mužstvo žen. Pořádá kulturní a společenské akce v obci. V roce 1998 pořádal SDH velkou oslavu 100 let dobrovolných hasičů v obci. Hlavní projev přednesl velitel sboru L.Kříž. Projev obsahuje zajímavé informace z minulosti sboru, jeho členech a aktivitách. Jako i v ostatních obcích se členové celoročně věnují údržbě techniky.

Založen: 1898
Vybavení:

Soutěže a jiné akce:

1997 - okrsková soutěž v Radošicích. Muži 2.místo.
1998 - 100 let SDH Budislavice spojená s okrskovou soutěží. Ženy 1.místo, muži A 1.místo, muži B 2.místo.
1998 - okresní kolo ve Štěnovicích. Ženy 6.místo, muži 5.místo.
1999 - okrsková soutěž v Dožicích. Ženy i muži 1.místo.
1999 - okresní kolo v Sedlišti. Ženy i muži 4.místo.
2000 - okrsková soutěž ve St.Smolivci. Ženy 2.místo, muži 3.místo.
2001 - okrsková soutěž v Ml.Smolivci. Ženy i muži 1.místo.
2001 - okresní kolo v Čížicích. Ženy 4.místo, muži 1.místo - dosud největší úspěch sboru.
2001 - při soutěži u příležitosti 100 let SDH Nezdřev ženy 1.místo, muži 4.místo.
2002 - okrsková soutěž v Budislavicích. Ženy 2.místo, muži 1.místo.
2002 - okresní kolo v Čížicích. Ženy 4.místo, muži 2.místo.
2003 - Okrskové cvičení v Radošicích - 2.místo, ženy 2.místo
2005 - Okrskové cvičení v Dožicích - 1.místo, ženy 1.místo
2006- Okrskové cvičení Ml.Smolivec - 1.a 2.místo
2007 - Okrskové cvičení Radošice - muži 1. a 3.místo, ženy 1.místo
2008 - Okrskové cvičení Budislavice - muži 1. a 2.místo, děti 1.místo
2009 - Okrskové cvičení Starý Smolivec - muži 5.místo
2010 - Okrskové cvičení Dožice - muži 2.místo
2011 - Okrskové cvičení Mladý Smolivec - muži 1.místo
2012 - Okrskové cvičení Budislavice - muži 4.místo
2013 - Okrskové cvičení Radošice - muži 5.místo
2014 - Okrskové cvičení Starý Smolivec - muži 5.místo
2015 - Okrskové cvičení Dožice - muži 2.místo

Požáry, zásahy:

1856 - vyhořela 3 stavení.
1895 - vyhořelo 5 stavení.
1908 - shořel celý statek č.p.34 včetně chlévu.
1928 - shořela stodola s úrodou u č.p.31.
1931 - požár stavení č.p.42 u Červenků.
1950 - shořela stodola u č.p.31 u Machovců, obytnou část se podařilo zachránit.
1962 - požár v č.p.33 u Hlinků - obytné stavení.
1991 - požár kůlny u Klainů.
1991 - požár střechy a půdy objektu ZD. Včasným zásahem nedošlo k vysokým mat.škodám.
1998 - vyhořel dům č.p.35 pí.Smitkové. Bohužel požár si vyžádal život majitelky.
2010 - 06.11.2010 - Požár bývalé hospody u pošty Dožice