Obec Mladý Smolivec

SDH Starý Smolivec

Informace o Sboru dobrovolných hasičů Starý Smolivec.

SDH se podílí na dění v obci, organizuje a pořádá různé společenské akce. Zúčastňuje se okrskových cvičení. V kronice St.Smolivce je především v předválečných letech častá zmíňka o pořádání mnoha divadelních představení a hasičských cvičení.

Založen: 1894
Vybavení: Závěsná hasičská stříkačka PPS12 a PS8

Soutěže a jiné akce:

1934 - okrskové cvičení. Při této příležitosti byla věnována sboru první motorová stříkačka nákladem 40000,-Kč.
1974 - velké okrskové cvičení u příležitosti osmdesátého výročí založení sboru.
2006 - Okrskové cvičení Ml.Smolivec - 5.místo
2007 - Okrskové cvičení Radošice - muži 2.místo
2008 - Okrskové cvičení Budislavice - muži 3.místo
2009 - Okrskové cvičení Starý Smolivec - muži 1.místo
2010 - Okrskové cvičení Dožice - muži 3.místo
2011 - Okrskové cvičení Mladý Smolivec - muži 2.místo
2012 - Okrskové cvičení Budislavice - muži 1.místo
2013 - Okrskové cvičení Radošice - muži 3.místo
2014 - Okrskové cvičení Starý Smolivec - muži 3.místo
2015 - Okrskové cvičení Dožice - muži 1.místo

Požáry,zásahy:

1927 - požár panských stodol založený dítětem čeledína.
1933 - požár u Květoňů a Průchů.
1934 - velký požár u Matoušků a Beranů, při kterém byla těžce zraněna Bož.Vávrová.
1938 - požár u p.Petříka, který se rozšířil na stavení p.Tůmy. Obě stavení vyhořely do základů.
1939 - požár u truhláře p.Šmída, který se rozšířil k Papežům, Třeštíkům a Tatarům.
2003 - požár hospodářských budov u Tatarů.
2003 - 08.11.2003 - požár seníku zřejmě založen žhářem.
2010 - 06.11.2010 - Požár bývalé hospody u pošty Dožice