Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Závěrečný účet 2020, Výsledovka MŠ Starý Smolivec, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2020, Rozvaha 2020, Výkaz zisku a ztráty 2020, Příloha 2020, Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2020, Údaje o poskytnutých garancích 2020, Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 2020

Vyvěšeno na úřední desku: 23.04.2021

Z úřední desky bude sejmuto: 20.05.2021

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace