Oznámení č. 6/2010(archiv dokumentů)

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje záměr odprodeje.

  • záměr prodeje nemovitosti čp. 40 v k. ú. Dožice (Káchovna), parcelu st. č. 27/2 v k. ú. Dožice o výměře 215 m2 a parcelu č. 101/2 v k. ú. Dožice o výměře 90 m2 vše dohromady za cenu 550.000,-- Kč.

Příloha: GP 100-6/2009

Eva Kubová
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 10.11.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 25.11.2010

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace