Pozvánka na veřejné zasedání OZ - březen 2014(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat v úterý dne 11. 3. 2014 od 19 hodin v zasedací místnosti v Mladém Smolivci.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Nájemní smlouvy na nebytové prostory od roku 2014
 6. Výběrové řízení - zakázka malého rozsahu na zateplení Obecní úřadu v Mladém Smolivci a šaten TJ Starý Smolivec
 7. Podání žádosti na dotaci do ROP NUTS II Jihozápad na rekonstrukci cesty v Radošicích a do Metly
 8. Podání žádosti o podporu JSDH našich obcí
 9. Stanovisko k rekonstrukci sítí EE v Dožicích 2. část
 10. Došlá pošta
 11. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 4. 3. 2014

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 04.03.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 11.03.2014

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace