Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 14. 9. 2016(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve středu 14. 9. 2016 od 19 hod v sále hostince U Simči v Dožicích

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Návrh z minulého zasedání na obnovu zveřejňování usnesení na webu obce
 6. Podmínky pro přijímání darů pro MŠ ve Starém Smolivci
 7. Výběr zhotovitele rekonstrukce domu čp. 27 v Mladém Smolivci
 8. Dodatek smlouvy o dílo na rekonstrukci kapličky sv. Anny v Radošicích
 9. Obecně závazná vyhláška 2/2016 o místním poplatku ze psů
 10. Výběr firmy na zpracování VŘ na nákup CAS a DA pro JPOIII Mladý Smolivec a uzavření smlouvy s vybranou firmou
 11. Žádost Jiřího Stoklasy ze Starého Smolivce o věcný dar na tenisový turnaj ve čtyřhrách
 12. Žádost Lubomíra Kříže z Budislavic o věcný dar na mariášový turnaj
 13. Žádost Martina Krátkého z Mladého Smolivce o dotaci na sportovní činnost a reprezentaci obce v roce 2016
 14. Předložené výsledky ankety na spokojenost s úrovní Kasejovických novin od pana Hřebejka z Mladého Smolivce, spoluautora ankety
 15. Došlá pošta
 16. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 7. 9. 2016

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 07.09.2016

Z úřední desky bylo sejmuto: 14.09.2016

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace