Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 15.2.2019(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat v pátek 15 2.2019 od 18 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mladém Smolivci.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtový výhled na období 2020 – 2024
 5. Smlouva o zřízení VB – služebnosti Mladý Smolivec – Samoty v k. ú. Mladý Smolivec na p. č. 926 pro firmu ČEZ Distribuce a. s., IČO 24729035
 6. Smlouva s firmou Renova s. r. o., IČO 63218356 o poskytování dat z měřidel
 7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů s firmou SMS – služby s. r. o., IČO 06784771
 8. Smlouva o vystoupení na MDŽ s panem Radkem Vaníkem z Kláštera
 9. Výsledek ZMR na pozici hajného obecních lesů a uzavření smlouvy s panem Vladimírem Becherem, IČO 07870817, na práce hajného obecních lesů
 10. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mladý Smolivec paní Václavě Fialové, IČO 69961999, na provozování hostince v Radošicích
 11. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mladý Smolivec panu Františku Veselému, IČO 44624166, na zajišťování prodeje potravin v Dožicích
 12. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mladý Smolivec paní Marii Křížové, IČO 18699979, na provozování hostince v Budislavicích
 13. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mladý Smolivec paní Petře Boušové, IČO 45414700, na provozování hostince ve Starém Smolivci
 14. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Mladý Smolivec firmě Thi Nhung Vu, IČO 25464922, na provozování obchodu s potravinami v obci Radošice
 15. Podmínky výběrového řízení na veřejné osvětlení v obci Dožice a Mladý Smolivec
 16. Schválení Územní studie krajiny a sídelní zeleně obce Mladý Smolivec
 17. Žádost pana Jana Novotného z Příbrami o povolení k hostování pouťových atrakcí v roce 2019
 18. Žádost spolku Lungta o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet
 19. Nabídka firmy WoXi think different s. r. o. na opravu kanalizačních vpustí
 20. Informace o vyhlášení dotačního programu Ekologické investiční projekty 2019 a dotačního programu vodohospodářské infrastruktury 2019
 21. Podmínky pronájmu prostor v hostinci v Dožicích
 22. Informace o hospodaření v lese a investičních akcích za rok 2018
 23. Došlá pošta
 24. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 7.2.2019

Podepsán: Jan Spour místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desku: 07.02.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.02.2019

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace