Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 17.5. 2018(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 17.5. 2018 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Příkazní smlouva na zpracování VŘ Tenisový kurt Starý Smolivec
 6. Pojistná smlouva na automobil Peugeot Partner
 7. Zpráva o uplatňování Územního plánu Mladý Smolivec
 8. Návrh směny pozemků v k.ú. Mladý Smolivec p.č. 937/13, 937/18, 937/19 za část pozemku p.č. 946/15
 9. Účetní závěrka MŠ Starý Smolivec a rozdělení zisku za rok 2017
 10. Účetní závěrka Obce Mladý Smolivec a inventarizační zpráva za rok 2017
 11. Závěrečný účet Obce Mladý Smolivec a zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Mladý Smolivec za rok 2017
 12. Návrh VŘ zakázky malého rozsahu Tenisový kurt Starý Smolivec
 13. Návrh na zakoupení obecního traktoru
 14. Výběr zhotovitele LHP Mladý Smolivec a uzavření smlouvy o dílo na zpracování LHP Mladý Smolivec
 15. Žádost o pronájem prodejny v Radošicích a uzavření nájemní smlouvy
 16. Žádost Luďka Stoklasy na připojení dílny v Mladém Smolivci na veřejný vodovod a kanalizaci
 17. Žádost Veroniky Panýrkové o věcné dary na dětský den do MŠ ve Starém Smolivci
 18. Žádost Linky bezpečí, z.s.o podporu
 19. Dotační programy pro rok 2018 a roky následující
 20. Došlá pošta
 21. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 10.5. 2018

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 10.05.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 17.05.2018

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace