Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 17.9.2020(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 17.9.2020 od 18 h v sále hostince v Radošicích

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů, určení zapisovatele
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Lesní hospodářský plán na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2029 pro lesy ve vlastnictví Obce Mladý Smolivec
 6. Žádost o pronájem pozemku v k. ú. Dožice p. č. 817/8 jako parkovací místo pro autobus
 7. Žádost pana Kotalíka o podporu realizace dokumentárního filmu
 8. Žádost paní Fenclové z Radošic o odkoupení části pozemku par. č. 1148/1 v k. ú. Radošice
 9. Žádost pana Marka Rouse o finanční příspěvek na úhradu ledové plochy pro sezónu 2020/2021 pro HC Mladý Smolivec
 10. Žádost manželů Nových z Příbrami o osvětlení komunikace v Budislavicích směrem k č. p. 64 a 65
 11. Žádost Štěpána Cigánka o osvětlení komunikace v Budislavicích směrem k č. p. 65
 12. Žádost paní Skuhravé o proplacení faktury za dveře v domě čp. 10 v Radošicích
 13. Informace o dotacích a probíhajících stavebních akcích
 14. Došlá pošta
 15. Diskuse

Mladý Smolivec, 10.9.2020

Podepsán: Jan Spour místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desku: 10.09.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 17.09.2020

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace