Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 19. 3. 2015 (archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 19. 3. 2015 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Smlouva o zřízení věcného břemene pro vkladové řízení do KN Radošice – Bláha, RD p4255 - NN s firmou ČEZ Distribuce a.s.
 5. Žádost o vyjádření ke stavbě Budislavice, PJ, p.č. 95/5 NN – od Nových na křižovatku pro firmu ČEZ Distribuce a.s.
 6. Dodatek č. 8 ke smlouvě o komplexním zabezpečení odstranění odpadu na rok 2015 s firmou RUPOLD – P s.r.o.
 7. Prodej pozemku p.č. 870/21 o výměře 140 m2 v k.ú. Starý Smolivec za cenu 30 Kč/m2 dle GP 254-55/2014 a náklady na zaměření 2000 Kč manželům Kovaříkovým ze Starého Smolivce
 8. Prodej pozemku p.č. 870/22 o výměře 107 m2 a pozemku p.č. 870/23 o výměře 56 m2 v k.ú. Starý Smolivec za cenu 30 Kč/m2 dle GP 254-55/2014 a náklady na zaměření 2x2000 Kč Oravcům z Prahy
 9. Prodej pozemku p.č. 870/24 o výměře 11 m2 v k.ú. Starý Smolivec za cenu 30 Kč/m2 dle GP 254-55/2014 a náklady na zaměření 2000 Kč paní Nachtmanové ze Starého Smolivce
 10. Žádost manželů Trefných z Mladého Smolivce na odkoupení pozemku vedle čp. 47 v Mladém Smolivci
 11. Žádost pana Kříže z Budislavic o povolení svodu odvodnění sklepa
 12. Došlá pošta
 13. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 12. 3. 2015

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 12.03.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.03.2015

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace