Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 19.6.2014(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 19. 6. 2014 od 19 hod v hostinci v Radošicích.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Dodatek č. 7 ke smlouvě o komplexním zabezpečení odstranění odpadu uzavřené s firmou RUMPOLD – P s.r.o. Plzeň
 6. Žádost o pronájem pozemku p.č. 282/21 v k.ú. Budislavice p. Nachtmana z Budislavic
 7. Pronájem pozemků v k.ú. MladýSmolivec p.č. 75/7 a v k.ú. Starý Smolivec p.č. 835/5 pro kolotoče umístěné v rámci dotace Mikroregionu Nepomucko
 8. Odpověď paní Lenky Tůmové ohledně vyřešení problému s vodou z Balkáčku
 9. Výsledek ankety - požadavek vlastníků na podání žádosti o komplexní pozemkové úpravy v našich katastrech
 10. Došlá pošta
 11. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 12.6. 2014

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 12.06.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.06.2014

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace