Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 20. 11. 2014(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 20. 11. 2014 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Jmenování hodnotící komise zakázka malého rozsahu „Oprava hlavního vodovodního řadu Mladý Smolivec v částech Mladý Smolivec a Budislavice“
 6. Výsledek hodnocení zakázky malého rozsahu „Oprava hlavního vodovodního řadu Mladý Smolivec v částech Mladý Smolivec a Budislavice“
 7. Uzavření smlouvy o dílo na zakázku malého rozsahu „Oprava hlavního vodovodního řadu Mladý Smolivec v částech Mladý Smolivec a Budislavice“
 8. Pasport místních komunikací Obce Mladý Smolivec
 9. Pronájem zdravotního střediska pro praktického lékaře
 10. Volba přísedícího Okresního soudu Plzeň-jih
 11. Žádost paní Přibáňové z Plzně na odkup pozemku v k.ú. Budislavice p.č. 616/17
 12. Žádost pana Marka z Prahy na odkup pozemku v k.ú. Mladý Smolivec p.č. 7
 13. Žádost pana Pojera z Dožic o uzavření smlouvy o věcném právu na uložení kanalizace v Dožicích
 14. Stanovisko k rekonstrukci vzdušné sítě NN v obci Dožice
 15. Výběr poskytovatele internetu v obecních budovách, žádost o pronájem prostor pro umístění zařízení na poskytování internetu
 16. Dopis Města Kasejovice na úhradu rozdílů nákladů rozvozu obědů v roce 2015
 17. Dopis paní Přibáňové - upozornění na havarijní stav čp. 56 v Budislavicích
 18. Žádost občanů na změny autobusových spojů
 19. Zřízení nových výborů či komisí
 20. Čerpání dotací na povodně a na výsadbu stromků
 21. Příprava rozpočtu na rok 2015
 22. Došlá pošta
 23. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 13. 11. 2014

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 13.11.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.11.2014

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace