Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 20. 9. 2018(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 20. 9. 2018 od 19. hod na sále hostince v Budislavicích

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Výsledek výběrové řízení Tenisový kurt III ve Starém Smolivci a výběr zhotovitele
 6. Žádost o opětovné zvolení přísedícího Okresního soudu Plzeň-jih p. JUDr. Františka Konváře z Dožic
 7. Celostátní sbírka místních samospráv na obec Prameny
 8. Prodej pozemku p.č. 616/36 o výměře 25 m2 v k.ú. Budislavice za cenu 30 Kč/m2 dle GP 99-345/2017 a náklady na zaměření ve výši 4500 Kč panu Ladislavu Havlíčkovi z Prahy
 9. Žádost pana Jiřího Vlčka z Dožic o připojení veřejného vodovodu k čp. 3 v Dožicích
 10. Žádost pana Lubomíra Kříže z Budislavic o věcný dar na celorepublikový turnaj mariášové ligy v Budislavicích
 11. Smlouva s Městem Nepomuk na poskytování sociální služby v našich obcích
 12. Uzavření dohod o provedení práce se zastupiteli obce a odměny zastupitelům
 13. Prodej Avie JPOIII Mladý Smolivec
 14. Informace o stavu výsuvného žebříku
 15. Informace o opravě stříkačky PS 12 JPOV Dožice
 16. Vyjádření Anny Chodorové z Mladého Smolivce k pozemkům před čp. 39 v Mladém Smolivci a v obecní cestě do Metel
 17. Informace o cenách elektřiny na odběrná místa pro rok 2019
 18. Informace o probíhajících stavebních akcích, dotacích
 19. Došlá pošta
 20. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 13. 9. 2018

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 13.09.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.09.2018

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace