Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 21. 6. 2018(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 21. 6. 2018 od 19 hod v hostinci na hřišti ve Starém Smolivci

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Závěrečný účet Svazku obcí okresu Plzeň –jih pro odpadové hospodářství za rok 2017, Rozpočet na rok 2018
 6. Informace o výběrovém řízení na tenisový kurt ve Starém Smolivci
 7. Roční příspěvek Mikroregionu Nepomucko a jeho změna
 8. Návrh vhodné osoby naší obce na funkci soudního přísedícího OS PJ
 9. Žádost Anny Beránkové a Aleny Kovaříkové na věcné dary na turnaj v nohejbale v Dožicích
 10. Žádost Františka Veselého o dotaci na prodej potravin v Dožicích
 11. Žádost Thi Nhung Vu o dotaci na provoz prodejny v Radošicích
 12. Informace o výběru úředníka/úřednice OÚ v Mladém Smolivci
 13. Informace o probíhajícím výběru dodavatele traktoru pro Obec Mladý Smolivec
 14. Informace o obdržených dotacích v měsíci červnu pro Obec Mladý Smolivec
 15. Návrh postupu na výběr zhotovitele opravy střechy ve Starém Smolivci na KD, nákup Bezpečných branek pro Obec Mladý Smolivec, nákup vybavení pro JPOIII Mladý Smolivec
 16. Informace o probíhajících stavebních akcích Obce Mladý Smolivec
 17. Místní šetření v Mladém Smolivci ohledně užívání pozemků
 18. Došlá pošta
 19. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 14. 6. 2018

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 14.06.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 21.06.2018

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace