Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 25. 7. 2014 (archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat v pátek 25. 7. 2014 od 19 hod v hostinci KD ve Starém Smolivci.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Souhlas Obce se zařazením správního území do územní působnosti MAS sv. Jana z Nepomuku
 6. Smlouva o smlouvě budoucí, žádost o vyjádření k projektu stavby Mladý Smolivec, Samoty vVN, DTS, kNN firma Energon Dobříš
 7. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení VB akce „Dožice, rekonstrukce 1. část – k NN firma ČEZ Distribuce a.s.
 8. Pronájem pozemku v k.ú. Mladý Smolivec 75/7 KN o výměře 6 m2 a v k.ú. Starý Smolivec p.č. 835/4 o výměře 6 m2 bezplatně na umístnění kolotočů na dětském hřišti
 9. Žádost o finanční příspěvek HC Mladý Smolivec na sezónu 2014/2015
 10. Žádost o náhradu škody na nemovitosti v Radošicích čp. 11, Václav Bárta, poškozená hradba a zídka z důvodu zatékání vody a sesuvu sněhu
 11. Žádost o připojení veřejného vodovodu k čp. 72 v Dožicích, Čonková, Líšťany
 12. Výsledek ankety - požadavek vlastníků na podání žádosti o komplexní pozemkové úpravy v našich katastrech
 13. Došlá pošta
 14. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 17. 7. 2014

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 17.07.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 25.07.2014

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace