Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 29.5.2014(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 29. 5. 2014 od 19 hod v zasedací místnosti v Mladém Smolivci.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Kontrola hospodaření MŠ Starý Smolivec za rok 2013 a 2013
 6. Účetní závěrka MŠ Starý Smolivec a rozdělení zisku za rok 2013
 7. Účetní závěrka Obce Mladý Smolivec a inventarizační zpráva za rok 2013
 8. Závěrečný účet Obce Mladý Smolivec a zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Mladý Smolivec za rok 2013
 9. Pronájem místnosti pro telefonní ústřednu v Mladém Smolivci čp. 99 o výměře 14,1 m2 firmě Telefónica Czech Republic, a.s.
 10. Pronájem míst na umístění bezdrátové technologie na poskytování internetu na objektech Mladý Smolivec 95, Vodárna Dožice p.č. st. 113/1, Starý Smolivec 80, Starý Smolivec 1 a Radošice 10 vždy o výměře 1 m2 za cenu 500 Kč/objekt a rok firmě SporkNet s.r.o.
 11. Žádost firmy ProjektEl, s.r.o. o vyjádření vlastníka parcely akce „Dožice, rekonstrukce 1. Část – k NN“
 12. Dodatek nájemní smlouvy na pronájem pozemků uzavřené s firmou Agraspol Předmíř, a.s.
 13. Žádost pana Kučery, Praha o připojení do veřejné kanalizace Starý Smolivec
 14. Uzavření smlouvy na zpracování VŘ na stavební práce „Objekt zdravotního střediska a sociálních služeb“
 15. Petice obyvatel Mladého Smolivce týkající se nadměrného hluku z prostoru kravína v Mladém Smolivci
 16. Došlá pošta
 17. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 22. 5. 2014

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 22.05.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 29.05.2014

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace