Pozvánka na veřejné zasedání OZ - duben 2014(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 17. 4. 2014 od 19 hodin v zasedací místnosti v Mladém Smolivci.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Žádost o odprodej pozemku v k.ú. Dožice p.č. 817/24 KN o výměře 22 m za cenu 30 Kč/m2, pan Jan Šolle z Dožic
 6. Žádost o pronájem části pozemku v k.ú. Budislavice p.č.616/9 o výměře 10 m2 za cenu 5 Kč/m2/rok, paní Pechrová z Budislavic
 7. Uzavření nové smlouvy na odběr a využití odpadů z obalů s firmou EKOKOM, a.s.
 8. Uzavření nové pojistné smlouvy na obecní traktor s ČPP a.s.
 9. Příspěvek Domovu pro seniory v Blatné
 10. Nabídka na uzavření smlouvy na zpracování pasportu místních komunikací Obce Mladý Smolivec, pan Mareš ze Strakonic
 11. Zpráva o uplatňování územního plánu Obce Mladý Smolivec
 12. Úpravy nájemních smluv na nebytové prostory od roku 2014
 13. Příprava nájemní smlouvy na pronájem místnosti pro telefonní ústřednu v Mladém Smolivci čp. 99 firmě Telefónica Czech Republic, a.s.
 14. Informace o výběrovém řízení - zakázka malého rozsahu na zateplení Obecního úřadu v Mladém Smolivci a šaten TJ Starý Smolivec
 15. Kaplička sv. Anny v Březinách, dopis občanů z Radošic
 16. Provedení plánované kontroly v MŠ ve Starém Smolivci za rok 2012, 2013
 17. Došlá pošta
 18. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 10. 4. 2014

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 10.04.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 17.04.2014

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace