Pozvánka na veřejné zasedání OZ(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat od 19 hodin v úterý dne 13. března 2012 v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Pronájem části pozemku p.č. 75/2 v k. ú. Mladý Smolivec pro firmu ČSAD STTRANS a.s., Strakonice – jedno parkovací místo
 6. Smlouva o zřízení věcného břemene p. č. st. 27/1 v k. ú. Dožice na části označené v GP č. 113-459/2011 za cenu 1000,- Kč za břemeno firmě ČEZ Distribuce a.s.
 7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene p.č. 129/1 a p.č. 163/1 o výměře 41 m2 za cenu 1100,-- Kč/břemeno firmě ČEZ Distribuce a.s.
 8. Pronájem pozemku v k.ú. Budislavice část p.č. 211/1 KN o výměře 90 m za cenu 5 Kč/m2/rok p. Nachtman Josef, Budislavice
 9. Prodej pozemku v k.ú. Budislavice p.č.616/20 KN o výměře 30 m2 za cenu 30 Kč/m2 p. Kovářík Jiří, Plzeň
 10. Úhrada neinvestičních nákladů na žáka ZŠ Nepomuk za rok 2011 ve výši 1774Kč (506,92 Kč/žáka) a záloha na rok 2012 (6918 Kč/žáka)
 11. Výběr zhotovitele na opravu fasády na kostele sv. Michaela Archanděla v Dožicích – II. část opravy fasády hlavní věže kostela a uzavření smlouvy o dílo
 12. Oznámení o schválení projektu k financování Caklostezka „Formanská stezka“ Starý Smolivec – Dožice, zajištění financování, výběr peněžního ústavu
 13. Varovný systém Plzeňského kraje SMS
 14. Omluvný dopis p. Vlasák, Dožice
 15. Informace o výsledku hospodaření MŠ Starý Smolivec
 16. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 6. 3. 2012

Vyvěšeno na úřední desku: 06.03.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 13.03.2012

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace