Pozvánka na veřejné zasedání OZ(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 21. února 2013 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Pronájem hostince v Dožicích
 5. Smlouva o výpůjčce plochy pozemku o rozměru 1m2 p.č. 75/4 KN v k.ú. Mladý Smolivec s MAS sv. Jana z Nepomuku o. s. na umístění informační tabule
 6. Povolení k hostování s pouťovými atrakcemi na poutích v roce 2013
 7. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na dopravní obslužnost v roce 2013
 8. Žádost o odkoupení pozemku v k. ú. Radošice paní Kapínová z Radošic
 9. Návrh na věcně břemeno od pana Šišky na pozemky obce
 10. Informace o rozhodnutí MěÚ Nepomuk na neuznání obory pana Šišky ve Starém Smolivci
 11. Příprava žádostí na dotace pro rok 2013 (dotace na hrací prvky přes DSO Mikroregion, dotace na opravu hasičského auta CAS 25, PSOV 2013, dotace na opravu fasády kostela v Dožicích – 3 etapa, dotace PK na cestovní ruch)
 12. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 14. 2. 2013

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 14.02.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 21.02.2013

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace