Pozvánka na veřejné zasedání ZO(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 22. listopadu 2012 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Plán inventur a inventurní komise pro rok 2012
 6. Zápisy v obecních kronikách za rok 2011
 7. Obecně závazná vyhláška O systému shromažďování odpadů…. 2/2012 a O místním poplatku za provoz systému odpadů…. 3/2012
 8. Příprava rozpočtu pro rok 2013
 9. Informace o úhradě neinvestičních nákladů za provoz MŠ a ZŠ
 10. Informace o odvolání pana Šišky proti rozhodnutí MÚ Nepomuk, kterým městský úřad neuznal za oboru honební pozemky v k.ú. Starý Smolivec
 11. Informace o KD Starý Smolivec
 12. Informace o stavebních akcích
 13. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 14. 11. 2012

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 14.11.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 22.11.2012

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace