Pozvánka(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat dne 18. června 2009 od 20.00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci.

Program:

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Smlouva o zřízení věcného břemene firmě ČEZ Distribuce a.s.
 6. Nákup pozemku v Radošicích p.č. 978/10 a 978/9 od Agrochovu Kasejovice – Smolivec a.s.
 7. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.
 8. Pronájem pozemku v k.ú. Budislavice p.č. 616/18 panu (***)
 9. Žádost pana (***) o vydání souhlasu ke stavbě přístřešku
 10. Schválení zhotovitele přístřešku v Mladém Smolivci na hřišti (výběrové řízení)
 11. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 11. 6. 2009

Eva Kubová
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 11.06.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.06.2009

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace