Pozvánka(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat dne 18.února 2010 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mladém Smolivci.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Změna nájemní smlouvy s firmou Agraspol Předmíř na zemědělské pozemky v k. ú. Mladý Smolivec
 5. Smlouva na zpracování projektu Cyklostezka Starý Smolivec – Dožice s firmou Grantika České spořitelny a.s.
 6. Dodatek nájemní smlouvy uzavřené s paní Fenkovou na pronájem bytu v Mladém Smolivci čp. 27
 7. Smlouva o zřízení věcného břemene Pramen PP 0377 Dožice s ČHMÚ Praha
 8. Dodatek smlouvy na svoz TKO pro rok 2010 uzavřené s firmou Rumpold-P Příbram
 9. Dodatek č. 1/2010 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti
 10. Žádost SDH Dožice na příspěvek na pracovní stejnokroje
 11. Představení projektu na zpracování podkladových a osvětových materiálů pro krajinotvorné programy paní Klárou Jančurovou
 12. Zpráva finančního a kontrolního výboru za rok 2009
 13. Provoz sauny
 14. Hospodaření v lese za rok 2009
 15. Příprava dotací do programu PSOV pro rok 2010
 16. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 10.02.2010

  Eva Kubová
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 10.02.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 18.02.2010

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace