Pozvánka(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 15. dubna 2010 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mladém Smolivci.

Program

  1. Schválení programu
  2. Volba ověřovatelů
  3. Kontrola usnesení
  4. Obsazení pozice hajného obecních lesů Obce Mladý Smolivec
  5. Rozpočtové opatření
  6. Územní plán Obce Mladý Smolivec
  7. Podané žádosti o dotace v roce 2010
  8. Informace o přípravě Územního plánu ve Hvožďanech
  9. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 7. 4 2010

  Eva Kubová
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 08.04.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.04.2010

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace