Pozvánka(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 30. září 2010 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mladém Smolivci.

Program

  1. Schválení programu
  2. Volba ověřovatelů
  3. Kontrola usnesení
  4. Rozpočtové opatření
  5. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Dožice p. č. 817/19 o výměře 100 m2 za cenu 20,-- Kč/m2 panu Šťastnému z Dožic
  6. Informace o dokončených investičních akcích obce a akcích pro tento rok
  7. Podání žádostí o dotace do programu Zelená úsporám
  8. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 23. 9. 2010

  Eva Kubová
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 23.09.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.09.2010

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace