Pozvánka(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné ustavující zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 11. listopadu 2010 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mladém Smolivci čp. 95.

Obecní úřad Mladý Smolivec v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tímto informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mladý Smolivec , svolaného dosavadní starostkou obce Evou Kubovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Program

 1. Volba zapisovatele
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Volba volební komise
 5. Volba návrhové komise
 6. Volba starosty a místostarosty obce
  • Určení počtu místostarostů
  • Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat dlouhodobě uvolnění
  • Určení způsobu volby starosty a místostarosty
  • Volba starosty
  • Volba místostarosty
 7. Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

V Mladém Smolivci dne 3. 11. 2010

Eva Kubová
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 02.11.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 11.11.2010

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace